Procedural rhetoric

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Procedural rhetoric by Mind Map: Procedural rhetoric

1. Play/leg

1.1. Vi ser leg og læring som noget adskilt

1.2. Definition af Leg: Play is the free space of movement within a more rigid structure.

1.2.1. Leg er et mulighedsrum/possibility space skabt af alle mulige regler/constraints

1.2.2. Det er reglerne der gør legen mulig

1.3. Når vi spiller undersøger vi spillenes mulighedsrum

2. Spil brugt Retorisk

2.1. Ideologier

2.1.1. Spil modellere hvordan professioner arbejder (Shaffer) + (Gee) - Epistemic games

2.1.1.1. Hvad nu hvis vi vil stille spørgsmålstegn ved professionens praksis?

2.2. Eksempel: U.S Amry

2.2.1. Epistemic

2.3. The Mcdonalds game

2.3.1. Epistemic

2.4. Bully

2.4.1. Model over den sociale model på High chools

2.5. Spore

2.5.1. Astrobiologi

2.5.1.1. spread of life is caused by sentient beings transporting other creatures from star to star

2.5.1.2. Man opdager et proceduralt argument igennem spil

3. Spil som Literacy

3.1. Spil er modeller af virkelige eller forestillede systemer

3.2. Når vi spiller, så udforsker vi det mulighedsrum der opstår på baggrund af et sæt regler (spilleregler)

3.3. Enhver social eller kulturel praksis kan forståes som et sæt af processor - disse kan læres, understøttes, eller udfordres igennem spil

3.4. LÆREREN: må forstå spil som procedural repræsentation der gør argumenter om systemer i verden.

3.4.1. In addition to using games to teach kids how to write computer programs (procedural literacy), we can use them to teach kids how to write computer arguments (procedural rhetoric)

4. Proceduralitet

4.1. At skabe repræsentationer igennem regler, som igen skaber mulighedsrum der kan udforskes igennem leg.

4.2. Proceduralitet er den principielle værdi, som gør computeren i stand til at skabe mening igennem interaktion med algoritmer

4.3. Spil skildre virkelige eller opdigtede systemer ved at skabe procedurale modeller af disse systemer. - det vil sige ved at indfører regelsæt som skaber specifikke mulighedsrum for leg.

5. Procedural retorik

5.1. Det at skabe argumenter igennem processor

5.2. En måde at argumenterer på i forhold til hvordan "ting virker".

5.3. Model - persuade (s.125)

6. Retorik

6.1. When we talk about making claims or arguments about things, we enter the domain of rhetoric, the field of communication that deals with persuasive speech

6.2. Platon - Aristoteles

6.3. Kenneth Burkes: Humans are creators and consumers of symbolic systems - expands rhetoric to include nonverbal domains know and yet to be invented.