Аналіз художнього тексту

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Аналіз художнього тексту by Mind Map: Аналіз художнього тексту

1. Змістовий модуль 1 "Традиційні шляхи аналізу"

1.1. Лекція 1. Аналіз та інтерпретація художнього тексту

1.2. Лекція 2. Традиційні шляхи аналізу

1.2.1. Практичне заняття 1. Аналіз внутрішнього світу твору

1.2.1.1. Лабораторне заняття 1. Аналіз внутрішнього світу твору

1.2.2. Практичне заняття 2. Аналіз структури

1.2.2.1. Лабораторне заняття 2. Аналіз структури

1.2.3. Практичне заняття 3. Аналізу художнього мовлення

1.2.3.1. Лабораторне заняття 3. Аналіз художнього мовлення

1.2.4. Практичне заняття 4. Контекстуальний аналіз

1.2.4.1. Лабораторне заняття 4. Контекстуальний аналіз

1.2.5. Лабораторне заняття 5. Текстуальний аналіз

1.3. Самостійна робота 1

1.4. Модульна контрольна робота 1

2. Змістовий модуль 2 "Видова своєрідність тексту: аналіз"

2.1. Лекція 3. Аналіз тексту (поетичного, прозового, драматургічного)

2.1.1. Лабораторне заняття 6. Аналіз поетичного тексту

2.1.2. Лабораторне заняття 7. Аналіз прозового тексту

2.1.3. Лабораторне заняття 8. Аналіз драматургічного тексту

2.2. Самостійна робота 2

2.3. Модульна контрольна робота 2

3. Змістовий модуль 3 "Сучасні шляхи аналізу"

3.1. Лекція 4. Сучасні шляхи аналізу

3.1.1. Лабораторне заняття 9. Психологічний аналіз

3.1.2. Практичне заняття 5. Архетипний і міфологічний аналізи

3.1.2.1. Лабораторне заняття 10. Архетипний і міфологічний аналізи

3.1.3. Практичне заняття 6. Інтертекстуальний аналіз

3.1.3.1. Лабораторне заняття 11. Інтертекстуальний аналіз

3.2. Самостійна робота 3

3.3. Модульна контрольна робота 3