Một số tính chất của đất trồng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Một số tính chất của đất trồng by Mind Map: Một số tính chất của đất trồng

1. Keo đất và khả năng hấp thụ của đất

1.1. Keo đất

1.1.1. Khái niệm keo đất - là những phần tử có kích thước khoảng dưới 1 µm và ở trạng thái huyền phù.

1.1.2. Cấu tạo - có một nhân

1.1.2.1. Lớp ion quyết định điện ( vd mang điện (+) -> keo (+)

1.1.2.2. Lớp ion bù, mang điện tích trái đấu với lớp ion quyết định điện

1.1.2.2.1. Lớp ion khuếch tán

1.1.2.2.2. lớp ion bất động

1.2. Khả năng hấp thụ

1.2.1. giữ lại chất dinh dưỡng

1.2.2. giữ lại các phần tử nhỏ

1.2.3. hạn chế sự rửa trôi

2. Phản ứng của dung dịch đất

2.1. Phản ứng chua

2.1.1. Độ chua hoạt tính

2.1.1.1. Do H+ trong dung dịch đất

2.1.1.2. VD: đất lâm nghiệp, đất phèn,...

2.1.2. Độ chua tiềm tàng

2.1.2.1. Do H+ và Al 3+ trên bề mặt keo đất

2.2. Phản ứng kiềm

2.2.1. do đất chứa các loại muối kiềm Na2CO3, CaCO3,... các muối này phân hủy tạo NaOH và Ca(OH)2.

3. Độ phì nhiêu của đất

3.1. Khái niệm

3.1.1. Cung cấp không ngừng chất dinh dưỡng

3.1.2. Không chứa các chất độc hại

3.2. Phân loại

3.2.1. Chia làm 2 loại

3.2.1.1. Độ phì nhiêu tự nhiên

3.2.1.1.1. Không có sự tác động của con người trong quá trình hình thành

3.2.1.1.2. Được hình thành dưới thảm thực vật

3.2.1.2. Độ phì nhiêu nhân tạo

3.2.1.2.1. Do kết quả hoạt động sản xuất của con người