Verpleegkundige diagnose

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Verpleegkundige diagnose Door Mind Map: Verpleegkundige diagnose

1. Structuur

1.1. P= problem: gezondheidsprobleem: label

1.2. E= etiology, related factors: gerelateerde factoren

1.3. S= signs ans symptoms: objectieve en subjectieve verschijnselen

2. Definitie

2.1. Beschrijft actuele of potentiële gezondheidsprobleem, ten aanzien waarvan de verpleegkundige op grond van haar/zijn opleiding hulp en bijstand kan en mag verlenen (Gordon)

2.2. ‘klinisch oordeel over de ervaringen/ reacties van een individu, gezin of gemeenschap op actuele of potentiële gezondheidsproblemen en/of levensprocessen en verschaft de basis voor de selectie van verpleegkundige interventies om resultaten te bereiken, waarvoor de verpleegkundige verantwoordelijkheid heeft’ (NANDA International, 2014, p. 593).

3. Soort

3.1. Potentieel/ risico

3.2. Actueel

3.3. Gezondheidsbevorderend/ welzijn

3.4. Multidisciplinair

3.5. Syndroom

4. Proces

4.1. gegevens verzamelen

4.2. wat zijn relevante gegevens/ aanwijzingen

4.3. clusteren

4.4. hypothese: welk probleem?

4.5. hypothese toetsen

4.6. toekennen diagnose

5. Verpleegkundig perspectief

5.1. visie

5.2. context

6. Formulering

6.1. .... gerelateerd aan ... en gekenmerkt door ...

7. Prioriteren

7.1. Kwadrant van Eisenhower

7.2. Behoeftehiërarchie van Maslow