Verpleegkundige diagnose

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Verpleegkundige diagnose Door Mind Map: Verpleegkundige diagnose

1. Proces

1.1. gegevens verzamelen

1.2. wat zijn relevante gegevens/ aanwijzingen

1.3. clusteren

1.4. hypothese: welk probleem?

1.5. hypothese toetsen

1.6. toekennen diagnose

2. Verpleegkundig perspectief

2.1. visie

2.2. context

3. Prioriteren

3.1. Kwadrant van Eisenhower

3.2. Behoeftehiërarchie van Maslow

4. Structuur

4.1. P= problem: gezondheidsprobleem: label

4.2. E= etiology, related factors: gerelateerde factoren

4.3. S= signs ans symptoms: objectieve en subjectieve verschijnselen

5. Definitie

5.1. Beschrijft actuele of potentiële gezondheidsprobleem, ten aanzien waarvan de verpleegkundige op grond van haar/zijn opleiding hulp en bijstand kan en mag verlenen (Gordon)

5.2. ‘klinisch oordeel over de ervaringen/ reacties van een individu, gezin of gemeenschap op actuele of potentiële gezondheidsproblemen en/of levensprocessen en verschaft de basis voor de selectie van verpleegkundige interventies om resultaten te bereiken, waarvoor de verpleegkundige verantwoordelijkheid heeft’ (NANDA International, 2014, p. 593).

6. Soort

6.1. Potentieel/ risico

6.2. Actueel

6.3. Gezondheidsbevorderend/ welzijn

6.4. Multidisciplinair

6.5. Syndroom

7. Formulering

7.1. .... gerelateerd aan ... en gekenmerkt door ...