Burgerschap

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Burgerschap Door Mind Map: Burgerschap

1. identiteitsvorming

1.1. werkvormen voor samenwerking tussen ll. van verschillende afkomst, culturen en seksen

1.1.1. erover praten, heilige huisjes, kanjer

1.1.2. zeker aandacht gezien populatie/afkomst/culturen

1.1.2.1. verschil in seksen is een verbeterpunt

1.1.3. NEE

1.1.4. turkse les, arabische les

1.1.5. gebeurt spontaan op bijna alle momenten

1.1.6. dromendag samenkomst van alle culturen. een pleinfeest waaraan iedereen meewerkt

1.1.6.1. betrokkenheid alle ouders

1.2. inspelen op identiteitsontwikkeling van ll. oa door dialoog, perspectief wisseling, reflectie

1.2.1. JA

1.2.2. NEE

1.2.3. NEE

1.2.4. NEE

1.2.5. vraag ll. vaak naar hun geboorteland, thuissituatie en gewoonten en gebruiken

1.2.6. bespreken van culturele feesten, gewoontes en eten

1.3. onderwijsaanbod omvat inhouden die bijdragen aan identiteitsvorming (levensbeschouwelijke stromingen, culturele groepen, emancipatie)

1.3.1. kanjer, heilige huisjes, respect

1.3.1.1. meerdere lessen

1.3.2. NEE

1.3.3. JA, er zijn verbeterpunten

1.3.4. JA, er zijn verbeterpunten

1.3.5. JA, respect is erg belangrijk

1.3.6. kinderen komen in aanraking met verschillende nationaliteiten en culturele veschillen

1.4. leraren voelen zich competent in het begeleiden en onderwijzen van ll. met verschillende achtergronden/oriëntaties

1.4.1. Kanjer, respect verschillende culturen

1.4.2. leerkrachten zijn onvoldoende competent

1.4.2.1. scholing leerkrachten

1.4.3. JA, maar er zijn verbeterpunten

1.4.4. levensbeschouwing

1.4.5. geef veel informatie over islam, ramadan, offerfeest, suikerfeest, kerstmis, pasen, carnaval etc.

1.4.6. wij hebben een school met vele nationaliteiten en kunnen hier heel goed mee over weg. hebben weet van de culturele achtergronden / regels en gewoontes

1.5. duidelijke mogelijkheden waarop ll. ruimte hebben om uitdrukking te geven aan hun identiteit

1.5.1. In groep 8 praten we er veel over

1.5.2. daar vraag ik vaak naar. geef vaak ook uitleg

1.5.3. JA, er zijn verbeterpunten

1.5.4. NEE

1.5.5. NEE

1.5.6. ze mogen vertellen over hun feesten en gewoontes. ook nemen ze wel eens gerechten mee uit hun eigen land

2. democratie

2.1. ervaringen opdoen met democratische principes

2.1.1. groep 8 kan goed meningen weergeven

2.1.1.1. vaker over praten

2.1.2. regels en afspraken gelijkwaardigheid

2.1.2.1. besluitvorming waaronder stemmen

2.1.3. JA

2.1.4. kiezen bij SAM SAM, zelf spreekbeurten bepalen. eigen mening/oordeel

2.1.5. op allerlei momenten van de week. Wel op een normale, nette manier

2.1.6. ll.raad, meningen leren geven, meedenken in de groep over groepszaken en belangen, regels en afspraken die gelden binnen de groep en buiten de groep, schoolplein etc.

2.1.6.1. kinderen nog meer mee laten denken over hun eigen doen binnen de school en wat daaraan veranderd kan worden

2.2. toepassen leeractiviteiten gericht op dialoog/discussie/debat

2.2.1. goed samenwerken

2.2.1.1. vaker doen

2.2.2. er wordt geluisterd

2.2.2.1. meer discussie/debatvoering met en door kinderen

2.2.3. NEE

2.2.4. boekbesprekingen

2.2.5. vooral bij levensbeschouwing en wereldorientatie

2.2.6. kinderen leren dialoog voeren, discussie over schoolse zaken maar ook bespreken van nieuws, hun mening en ideeën daarover

2.2.6.1. nog meer leren discussieren

2.3. aandacht voor omgangsvormen, sociale vaardigheden en conflicthantering

2.3.1. kanjertraingen, erover praten

2.3.2. kanjer

2.3.3. kanjer, school om in te wonen

2.3.4. kanjer

2.3.5. kanjer

2.3.6. kanjertraining, omgaan met elkaar, regels stellen, respect voor elkaar, spullen en culturen

2.4. oefenen informatievaardigheden

2.4.1. altijd dubbel checken bij bronnen

2.4.2. nieuwsbegrip / blits

2.4.2.1. vooral aandacht voor kritisch omgaan met bronnen en onderscheid maken in iemands mening

2.4.3. NEE

2.4.4. Ja, maar er zijn verbeterpunten

2.4.5. feiten en meningen komen vaak ter sprake bij oa begrijpend lezen (bijv Blits) en taal op maat

2.4.6. NEE

2.5. kennismaken met samenleving door gastsprekers/buitenschoolse activiteiten

2.5.1. oorlogsveteranen, kamp Vught

2.5.2. NEE

2.5.3. NEE

2.5.4. kunst na school

2.5.5. bezoek gouverneurshuis

2.5.5.1. nooit genoeg momenten

2.5.6. NEE

3. participatie

3.1. betrokkenheid ll. bij het nemen van beslissingen/initiatieven in de klas/school

3.1.1. ll.raad

3.1.1.1. zijn pas bezig

3.1.2. ja, er zijn initiatieven

3.1.2.1. meer betrokkenheid

3.1.3. NEE

3.1.4. ll.raad

3.1.5. meebeslissen geeft een beter gevoel

3.1.6. indeling van de groep, plaatsen in de groep

3.2. initiëren van leerlingparticipatie door henzelf

3.2.1. NEE

3.2.2. ll.raad, ideeenbus

3.2.3. ll.raad

3.2.3.1. moet nog ingebed worden

3.2.4. NEE

3.2.5. leerlingenraad

3.2.6. meningen geven over bespreekpunten/thema's

3.3. actieve ll.raad met zichtbare invloed

3.3.1. ll.raad

3.3.1.1. zijn pas bezig

3.3.2. ll.raad

3.3.3. goede start, goed begeleid, duidelijke afspraken

3.3.3.1. verder uitbouwen, structureel bespreken per groep zodat de leden van de raad zich echte vertegenwoordigers voelen

3.3.4. JA

3.3.5. beginstadium

3.3.5.1. nog te veel woorden en te weinig daden

3.3.6. kinderen in de ll.raad komen met regelmaat bij elkaar

3.3.6.1. kan meer uitgehaald worden, kinderen actief laten meedenken over schoolzaken

3.4. duidelijkheid bij ll. en personeel waarover ll.raad praat en wat er met de input gedaan wordt

3.4.1. wordt behandeld tijdens vergaderingen

3.4.2. NEE

3.4.3. in het team teruggekoppeld en besproken

3.4.3.1. realisme van inbreng voor ogen houden

3.4.4. JA, maar er zijn verbeterpunten

3.4.5. beginstadium

3.4.5.1. praktischer

3.4.6. NEE

3.5. bijdrage van ll. aan het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in en rond de school

3.5.1. een school om in te wonen, kanjer

3.5.2. NEE

3.5.3. beleefd gedrag naar volwassenen en gasten

3.5.4. NEE

3.5.5. JA, maar er zijn verbeterpunten

3.5.6. pedagogisch klimaat in de school

3.5.6.1. nog meer betrekken bij verbeterpunten