Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
SPAREN Door Mind Map: SPAREN

1. Spaarrekeningen

1.1. Rabobank InternetSparen

1.2. Rabobank PeriodeSparen

1.3. Rabobank Spaarrekening

1.4. Rabobank VermogenSparen

2. Groen Sparen(Vaste rente)

2.1. Rabobank GroenDeposito

2.2. Rabobank GroenSparen

3. Pensioen Sparen

3.1. Rabobank Toekomst Sparen

3.2. Rabobank Toekomst Uitkering

3.3. Rabobank GoudenHanddruk Sparen

3.4. Rabobank GoudenHanddruk Uitkering

4. Voor/door uw kind

4.1. Rabobank RegenboogRekening

4.2. Rabobank DoelSparen

4.3. Rabobank GeneratieSparen

4.4. Rabobank GeneratieSparen Plus

4.5. Rabobank InternetSparen

4.6. Rabobank TopKidRekening

5. Beleggen

5.1. Aandelen

5.2. Obligaties

5.3. Beleggingsfonds

5.4. Beleggingsiventarisatie

5.4.1. Risciobereidheid

5.4.2. Niet halen van het doel

5.4.3. Voldoende buffer om te kunnen beleggen

5.4.4. Lange horizon

6. Beleid Rabobank

6.1. Actievere houding op de spaarmarkt

6.2. Kostenbesparing

6.3. Doelbewust adviseren

6.3.1. Inzet virtuele kanalen

6.3.2. Eenvoudige en transparante producten

6.3.3. Juiste advies(behoefte klant)

7. Rente(Valutair)

7.1. Vaste rente

7.2. Variabele rente

7.3. t/m 31 dec. per 1 jan rentegevend

7.4. Valutadagen

7.5. Valutadatum

7.6. Renterekening

8. Saldoklassen

8.1. Saldoklasse 1: Van 0 - 20.000

8.2. Saldoklasse 2: Vanaf 20.000 tot 100.000

8.3. Saldoklasse 3: Vanaf 100.000

9. Overheid

9.1. Consumenten/ financiële dienstverleners bescherming

9.1.1. WFT

9.2. Prudentieel(Financieel) Toezicht

9.2.1. DNB

9.3. Gedragstoezicht

9.3.1. AFM

10. Depositiegarantiestelsel

10.1. tot max. 100.000 per rekeninghouder per bank

10.2. Vanaf 31 dec verplichte dekking binnen Europa

11. Fiscale wetgeving

11.1. Box 3: Inkomen uit Sparen en Beleggen

11.1.1. Waarde van vakantiehuis

11.1.2. Waarde van beleggingen

11.1.3. (Rendementsgrondslag)Vermogen = (Bezittingen - Schuld)-Heffingsvrijvermogen[25.000 per belastingplichtige]

12. Juridische aspecten

12.1. Schenkbelasting

12.1.1. fiscale schenk vrijstelling