leerstijl 18

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
leerstijl 18 Door Mind Map: leerstijl 18

1. convergente en divergente vragen

1.1. convergente vraag

1.1.1. convergent betekent zoiets als op een punt samenkomend. denk maar aan het woord conversatie

1.1.1.1. een voorbeeld: als je net een les hebt gehad over de herfst : noem een dier dat zaden en noten eet.

1.2. divergente vraag

1.2.1. Divergent betekent zoiets als uiteenlopend. het voorvoegsel di- beteknt twee. denk maar aan het woord diversiteit.

2. Reproductieve en productieve vragen

2.1. reproductieve vraag

2.1.1. reproductieve vragen leiden tot een van tevoren vaststaand antwoord. ze reproducren iets wat er al is. ze gaan dus over iets wat je net gedaan of gezien hebt

2.2. productieve vraag

2.2.1. productieve vragen zijn geschikt als je de leerlingen wilt activeren om samen of individueel over een onderwerp na te denken

3. Tips voor de praktijk

3.1. Wil je dat een leerling iets vertelt over zijn emoties of beleving stel dan een open vraag

3.1.1. wil je weten wat er precies is gebeurd tijdens een ruzie op het plein stel dan een reproductieve vraag

3.2. Wil je conclusies trekkenaan het einde van het kringgesprek stel dan een evaluatievraag

3.3. Wil je het gesprek tussen leerlingen bevorderen stel dan open vraag

3.4. Wil je dat leerling zelfstandig en creatief de leerstof toepassen stel dan een divergente vraag

3.4.1. wil je achterhalen hoe het komt dat een leerling de opdracht niet goed heeft gemaakt stel dan een convergente vraag

4. Open en gesloten vragen

4.1. Open vragen

4.1.1. Open vragen beginnen altijd met een vraagwoord: wie wat hoe of waar

4.1.1.1. Open vragen hebben de reputatie dat ze per definitie goed zijn want zo vind men dan. ze activeren het kind. ze laten het kind aan bod komen

4.2. Gesloten vragen

4.2.1. gesloten vragen zijn als je specifieke informatie wil hebben jij hebt van tevoren bepaald welke informatie dat is.

4.2.1.1. Bijvoorbeeld je wilt weten of een leerling de opdracht begrepen heeft

5. Evaluatie vragen