Spijkerkwartier 2018

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Spijkerkwartier 2018 Door Mind Map: Spijkerkwartier 2018

1. Wijkmedia

1.1. Wijkkrant

1.1.1. Redactie

1.1.2. Bezorgers

1.2. Mijnspijkerkwartier.nl

1.2.1. Webredactie: Buurtverbinders

1.2.2. Hosting: mijnbuurtje.nl

1.3. Facebook mijnspijkerkwartier

1.4. Twitter @spijkerkwartier

2. Thema-werkgroepen

2.1. Groengroep

2.1.1. Beheerteam Schooltuin

2.1.2. Beheerteam Ecologische Tuin

2.1.3. Beheerteam Vlindertuin

2.1.4. Beheerteam Spoortuin

2.1.5. Beheerteam Kruidentuin

2.1.6. Beheerteam Watertuin

2.1.7. Beheerteam Achtertuin

2.1.8. Groenkringen Boomspiegels

2.1.9. Beheerteam Sterrenplein

2.2. Gerda van Steijn Bloemenfonds

2.3. Werkgroep Verkeer

2.3.1. Parkeerplan

2.3.2. Nieuwe mobiliteit

2.4. Werkgroep Spijkerenergie

2.5. Werkgroep EigenWijze Wijk

2.5.1. Straatnetwerken

2.5.2. Belevingskaart

2.5.3. Welkomstfolder

2.5.4. Onderzoek wijkwelzijnsbeleving oudereren

2.6. DeBlauweWijkEconomie

2.6.1. Proeftuin Spijkerouderen

2.6.2. Spijkerbed

2.6.3. BuurtGroenBedrijf

2.6.4. Broedplaats Dazo

2.6.5. Trainingen TEAM 3.0

2.6.6. Spijkerdesign

2.6.7. Spijkerzwam

2.6.8. Mo Lichtobjecten

2.7. Werkgroep Openbare Ruimte

2.7.1. Visie Openbare Ruimte

2.7.2. Ontwerp fietsennietjes

2.7.3. Klankbordgroep BuitenGewoonBeter

2.7.4. Spijkerlab

2.7.5. Groenvisie en -plan

2.7.6. STEREO (Sterrenkring en omgeving)

2.8. Werkgroep Van Buurten Weten

2.8.1. Spijkerpeil

2.9. Werkgroep Erfgoed

2.9.1. Digitalisering wijkarchief

2.10. Werkgroep Vergunningen & Handhaving

2.11. Werkgroep Verkamering

2.12. Walhallab

2.13. Werkgroep Van Muijlwijkstraat

2.14. Spijkerhart

2.15. Museumwoning

3. Bestuur

3.1. Bewonersoverleg

3.1.1. Spijkerbrigade

4. Buurt- en straatgroepen

4.1. Werkgroep Spoorhoek

5. Gemeente

5.1. Sociaal Wijkteam

5.2. Team Leefomgeving

5.3. Beheer en onderhoud openbare ruimte

5.4. Projecten

5.4.1. BGB Groot onderhoud

5.4.2. Velperpoortplein

5.4.3. Van Muijlwijkstraat

6. Locaties

6.1. Buurtcentrum De Lommerd

6.1.1. SpijikerQuiz

6.1.2. Eten in De Lommerd

6.1.3. Repair Café

6.2. Vrijstaat Thialf

6.2.1. Kerstboomverbranding

6.2.2. Stadslab Arnhem - SLA

6.2.3. Nieuwjaarsreceptie

6.2.4. Nieuwe toegangspoort

6.2.5. Vernieuwing speelplaats Thialf

6.3. Broedplaats Dazo

6.3.1. Kenniskwartier

7. Evenementen

7.1. Spijkerrok

7.2. Bloembakkenactie

7.3. Wijkfeest

7.4. Kunst op de Koffie

8. Verenigde Ondernemers Spijkerkwartier - VOS