Orde houden

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Orde houden Door Mind Map: Orde houden

1. thema 19 groeps klimaat

1.1. Wat is een goed groepsklimaat

1.1.1. goed gewerkt wordt

1.1.2. de leerlingen zich opm hun gemak en gewaardeerd voelen

1.1.3. de leerlingen zelf een positieve bijdrage willen leveren aan de gang van zaken

1.2. activiteiten en sfeer

1.2.1. doormiddel van liedjes

1.2.2. doormiddel van spelletjes

1.2.3. doormiddel van verhaaltjes

1.2.4. positief gedrag stimuleren tussen de kinderen.

1.3. verschillende soorten inverenties

1.3.1. preventeve en curatieve interventies

1.3.2. expliciet zijn

1.3.3. waar nodig is confrontatie

2. thema 20 Overwicht hebben en orde houden.

2.1. wat is orde

2.1.1. orde hangt samen met de leeractiviteit

2.1.2. hangt samen met het lesdoel

2.2. orde krijg je door:

2.2.1. non-verbale ingrepen

2.2.2. verbale ingrepen

2.3. orde op school niveau

2.3.1. informel overleg met overige leamleden

2.3.2. formeel overleg in de lerlingbespreking

2.4. orde en onderwijsstijl

2.4.1. de leerdtofgerichte onderwijsstijl

2.4.2. de pedagogisch onderwijsstijl

2.5. sireuze ordeverstoringen

3. thema 17 Motiveren

3.1. Grondhouding

3.1.1. Gebruikk je eigen motivatie als model

3.1.2. toon belangstelling

3.1.3. stimuleer de leerling in dat wat hij goed kan

3.1.4. Zorg voor wederkering

3.2. Motiverende methode

3.2.1. Zelfstandigheid stimuleren

3.2.2. positief klimaat

3.2.2.1. wijzen op wat er wel gelukt is

3.2.2.2. scoren wat er goed is

3.2.2.3. neutraal zijn bij een fout antwoord, positief zijn bij een goed antwoord

3.2.3. afstand nemen van het probleem

3.2.4. een notatievorm gebruiken uit een eerdere leerfase

3.2.5. hulpsommen gebruiken

4. Thema 18 vragen stellen

4.1. open en gesloten vragen

4.2. reproductieve en productieve vragen

4.3. convergente en divergente vragen

4.4. evaluatieve vragen