Scheidingsmethoden

Twan Meertens D2V2

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Scheidingsmethoden Door Mind Map: Scheidingsmethoden

1. Mengsels

1.1. Oplossing

1.1.1. Indampen

1.1.2. Destilleren

1.1.3. Adsorptie

1.1.4. Chromatogafie

1.2. Emulsie

1.2.1. Centrifugeren

1.3. Suspensie

1.3.1. Centrifugeren

1.3.2. Filtreren

1.3.3. Bezinken

1.4. Extractie

2. Moleculen

2.1. Kleine deeltjes

2.2. Stoffen zijn hieruit gebouwd

2.3. Een stof bestaat uit moleculen

2.4. Vormen samen een stof

3. Stoffen

3.1. Verschillende soorten stoffen

3.2. Organisch

3.2.1. Stoffen die door organismen gemaakt zien, en die leven

3.2.1.1. Haar, Papier, Katoen

3.3. Anorganisch

3.3.1. Stoffen die niet gemaakt zijn door organismen, dus die niet leven

3.3.1.1. Water, Steen, Zand, Zout

3.4. Moleculaire stoffen

3.4.1. Stoffen die zijn opgebouwd uit moleculen

3.5. Zuivere Stof

3.5.1. Stof die niet gemengd is met een andere

3.6. Metalen

3.7. Bestaan uit

4. Nieuw knooppunt

5. Atomen

5.1. Kern

5.2. Elektronen

5.2.1. Negatief geladen

5.3. Protonen

5.3.1. Positief geladen

5.4. Neutronen

5.4.1. Ongeladen

5.5. Atoom

5.6. Elektronen, Protonen en Neutronen draaien rond de kern

6. Reactie

6.1. Exotherm

6.1.1. Energie komt vrij

6.2. Endotherm

6.2.1. Warmte/Energie nodig om de reactie te laten verlopen

6.3. Roest

6.3.1. Ijzer

6.3.1.1. Veroorzaakt door water

6.4. Verbranding