#KNSDNL Samen Deskundiger Nederland

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
#KNSDNL Samen Deskundiger Nederland Door Mind Map: #KNSDNL Samen Deskundiger Nederland

1. Presentaties van puzzels, parels en zicht op volgend schooljaar

2. Puzzels

2.1. Ton van Oorschot

2.1.1. bezuinigingen

2.1.2. geld......

2.1.3. glasvezelnetwerk

2.1.3.1. kost veel moeite

2.2. BICTA

2.2.1. samenwerking tussen leden SDNL

2.2.2. vergroten betrokkenheid aanwezigen

2.2.2.1. bij kennisnetdagen

2.2.2.2. bij plenaire vergaderingen

2.2.2.3. ook door bezuinigingen

2.2.3. meer zicht oo de regio

2.3. Ted Smits SD ZH 1 & 2

2.3.1. verhaal rondom google apps

2.3.2. office 365

2.3.3. inzet van ELO in PO

2.3.3.1. its learning

2.3.4. ict en zorg

2.3.4.1. grotere rol mbt zorg

2.3.4.1.1. alle aspecten van de lln.

2.3.5. discussie

2.3.6. leren in de 21ste eeuw

2.4. SD gelderland Annelies

2.4.1. zorgen voor inhoudelijke bijeenkomsten

2.4.2. organisatie van een praktijkdag

2.5. Leo

2.5.1. toch bereiken van inzicht bij besturen

2.6. SD midden Limburg

2.6.1. bij elkaar brengen van verschillende systemen

2.6.2. digitale overdracht leerlingen PO/VO

2.6.3. positie ICTers op scholen

2.7. SD Rizob

2.7.1. positief denken = omdenken

2.7.2. krimp op alle vlakken

2.7.3. directie en college van bestuur gebruiken

2.7.3.1. belang van ict duidelijk maken

2.7.3.2. verbinding zoeken met de dingen die we doen (tussen directies)

2.7.4. rol ambasadeurs

2.8. BIC NH

2.8.1. vergroten netwerk NH

2.8.2. vasthouden van netwerk en leerkrachten door krimp steeds minder

2.9. SD Amsterdam

2.9.1. welke competenties voor de leerkracht

2.9.2. bemanning netwerk

2.9.3. krimp en geldgebrek

2.9.4. fusie met BICNH?

2.10. ICT+

2.10.1. internet en mailprotocol

2.10.1.1. nog juridische toetsing

2.11. NobraWEB

2.11.1. tegenvallende begeleiding vanuit Kennisnet

2.11.1.1. mbt didactiek in alans

2.11.2. ICT op de agenda houden in tijden van bezuinigingen

2.11.3. bij elkaar houden van individuele stichtingen

3. Parels

3.1. Ton van Oorschot

3.1.1. praktijkmiddag 2011

3.1.1.1. eigen werkvloer

3.1.2. in een basisschool

3.1.3. sfeer

3.2. BICTA

3.2.1. zelfstandig opereren

3.2.1.1. themagroepen

3.2.2. opdracht UT studenten

3.2.2.1. mobiel leren

3.2.2.2. stappenplan

3.2.3. werken met google Sketchup

3.2.3.1. ook leerkrachten bicta scholen

3.2.4. QR codes bieden veel mogelijkheden te werken met mobiel leren

3.2.4.1. historische kring

3.2.4.1.1. samenwerken met studenten

3.2.5. tool: ict-competente leerkracht in beeld

3.3. Ted Smits SD ZH 1 & 2

3.3.1. rekentuin

3.3.2. post HBO opleiding

3.3.3. praktijkdagen en bezoek STIC

3.3.3.1. persoonlijk contact tijdens een tweedaagse

3.3.3.2. ontstaan van netwerk door tweedaagse

3.3.3.3. positief effect

3.3.4. uitwisselingsbijeenkomsten

3.3.4.1. betrokkenheid van deelnemers

3.3.4.2. uitnodigen van deskundigen

3.3.5. cloudcomputing

3.3.5.1. office 365

3.3.5.2. prezi

3.3.5.3. onenote

3.3.5.4. Nieuw knooppunt

3.4. SD gelderland Annelies

3.4.1. gebruik van mindmaps

3.4.2. sfeer in bijeenkomst is van grote waarde

3.5. Leo

3.5.1. doorgaande lijn tav cloudcomputing

3.5.2. inzicht bij bestuur

3.5.3. acadin

3.6. SD Midden Limburg

3.6.1. bijeenkomsten van SD

3.6.1.1. digitale nieuwsbrief

3.6.1.2. participatie van scholen

3.6.1.3. netwerk van ICTers

3.6.2. ict-conferentie

3.7. SD Rizob

3.7.1. de slimste regio van de wereld

3.7.2. ict themamarkt

3.7.3. beleidsontwikkeling

3.7.4. mediawijsheid

3.7.4.1. begrijpend kijken

3.7.4.2. workshop 1,5u

3.7.4.2.1. materiaal voor iedereen!

3.7.4.2.2. opbrengstgericht werken!

3.7.4.2.3. vraaggestuurd naar de werkvloer

3.7.4.3. kritisch kijken

3.7.5. didactiek en leiderschap in balans

3.7.6. Nieuw knooppunt

3.8. SD Fryslan

3.8.1. prezi........

3.9. SD Amsterdam

3.9.1. 4 in balans

3.9.1.1. didactiek in balans

3.9.1.2. leiderschap in balans

3.9.2. opbrengstgericht werken

3.9.3. ict en innovatie

3.9.3.1. wens om voorloper te zijn/worden

3.9.4. cloud computing met google apps

3.9.4.1. life@edu

3.9.4.2. mijn naam is haas

3.9.4.3. de zandtafel innovatief project

3.9.4.3.1. meer op de innovatieportal van kennisnet

3.10. BIC NH

3.10.1. nieuw bestuur

3.10.1.1. veel aanwezigen en enthousiasme

3.10.1.2. 2daagse incl een onderwijssalon

3.10.1.3. drempeldeal

3.11. ICT+

3.11.1. praktijkmiddag

3.11.1.1. ook puzzels en parels

3.11.1.2. inzet van leervragen

3.11.1.3. ict en zorg

3.11.1.4. betrekken van hele school (IB-er)

3.12. NobraWEB

3.12.1. sharepoint 2010

3.12.1.1. samenwerken

3.12.2. Kennisnet

3.12.2.1. Input tijdens SDbijeenkomsten

3.12.2.2. ruimte die gegeven wordt

3.12.2.3. beschikbaarstelling informatie/formats (oa voor schoolplan)

4. Zicht op volgend schooljaar

4.1. BIC NH

4.1.1. heel veel te doen!

4.1.1.1. visieontwikkeling

4.1.1.2. LVS/leerling administratiesysteem

4.1.1.3. protocollen

4.1.1.3.1. zoektocht naar een leidraad voor een landelijk document

4.1.1.4. coaching

4.1.1.5. cloudcomputing

4.1.1.6. innovatie

4.2. Ton van Oorschot

4.2.1. alle scholen op office 365

4.2.2. is haalbaar icm Microsoft

4.2.3. oftewel cloudcomputing

4.2.4. vertaalslag van 4 in balans naar praktijk

4.3. BICTA

4.4. Ted Smits SD ZH 1 & 2

4.4.1. borgen kansen ict in de klas

4.4.1.1. zeker ook mbt ict en zorg

4.4.2. euro's

4.4.3. hoe krijg je ict in de klas

4.4.4. bij elkaar komen zonder bij elkaar te komen?

4.4.4.1. vergaderen op afstand

4.4.4.2. verzoek naar Kennisnet voor technische ondersteuning

4.5. SD gelderland Annelies

4.5.1. cloud

4.5.1.1. outdoor

4.5.2. mindmappen

4.5.3. social media

4.6. Leo

4.6.1. onderwijssalon

4.6.2. doorgaan met de cloud

4.6.2.1. gebruiken voor vergroten impact bijeenkomsten

4.6.3. ict en zorg leerlingen

4.6.3.1. "ict onze zorg"

4.6.3.2. rol voor IB-ers

4.6.4. rol voor ict in krimpregio

4.7. SD Midden Limburg

4.7.1. leerling portfolio

4.7.2. gebruik tablets?

4.8. SD Rizob

4.8.1. ambitie dat de bijeenkomsten iets heel concreets opleveren

4.8.2. zorg en ict

4.8.3. naar opbrengstgerichte bijeenkomsten

4.8.4. mediawijsheid

4.9. SD Amsterdam

4.9.1. vraaggestuurd

4.9.1.1. door leden bepaald

4.9.2. opbrangstgericht werken

4.10. NobraWeb

4.10.1. activerende didactiek

4.10.2. mediawijsheid

4.10.3. ict competenties leerkrachten

4.10.4. synergie ICT en IB

4.10.5. cloudcomputing

4.10.6. innovaties mbt ict en onderwijs

4.10.7. lerend netwerk

4.10.8. stadium van ontwikkeling

5. THEMA's *21st century skills/competenties *ICT en zorg *krimp (= omdenken) *cloud/ELO *ICT praktijkdagen *samenwerken