verpleegplan

Plan your projects and define important tasks and actions

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
verpleegplan Door Mind Map: verpleegplan

1. orientatie

1.1. anamnese

1.1.1. 1. Gordon

1.1.2. 2. Omaha

1.1.3. etc

1.2. metingen

1.3. klinisch redeneren

1.3.1. orientatie situatie (AMPLE)

1.3.2. wat is de klinische probleemstelling

1.3.3. aanvullend onderzoek

1.3.4. klinisch beleid

2. probleemstelling

2.1. ordeningsprincipe

2.1.1. gordon

2.1.2. omaha

2.1.3. etc

2.2. PES

3. evaluatie

3.1. doelstellingen gehaald?

3.2. aanpassen verpleegplan:

4. interventies

4.1. plannen

4.2. uitvoeren

4.3. rapporteren

5. doelstelling

5.1. RUMBA/SMART

5.1.1. acceptabel

5.1.2. specifiek

5.1.3. tijdsgebonden

5.1.4. realistisch

5.1.5. meetbaar