Casus Leidina: Je geeft les aan het Koninklijk Atheneum te Brussel. Leidina zit er in het vijfde ...

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Casus Leidina: Je geeft les aan het Koninklijk Atheneum te Brussel. Leidina zit er in het vijfde jaar HuWe (Humane Wetenschappen). De leerkracht gedragswetenschappen heeft het in haar les gehad over 'de relativiteit van normoverschrijdend gedrag'. Leidina begrijpt dit stukje helemaal niet . Zij vraagt jouw hulp. Door Mind Map: Casus Leidina: Je geeft les aan het Koninklijk Atheneum te Brussel. Leidina zit er in het vijfde jaar HuWe (Humane Wetenschappen). De leerkracht gedragswetenschappen heeft het in haar les gehad over 'de relativiteit van normoverschrijdend gedrag'. Leidina begrijpt dit stukje helemaal niet . Zij vraagt jouw hulp.

1. Probleemstelling

1.1. Probleem

1.1.1. Begrip

1.1.2. Onderwerp: Relativiteit van normoverschrijdend gedrag

1.1.3. Vak: Gedragswetenschappen

1.1.4. Thema: identiteit, continuïteit en verandering

1.2. Leerplandoelstelling

1.2.1. LPD 38

1.2.2. De leerlingen kunnen met voorbeelden de relatieve betekenis aangeven van het overtreden van groepsgebonden normen voor de persoonlijke identiteit

1.3. Leerinhoud

1.3.1. Positieve en negatieve betekenis van deviant gedrag

1.3.1.1. Functionele gevolgen

1.3.1.2. Disfunctionele gevolgen

1.3.2. Relatief begrip

1.3.2.1. Tijd

1.3.2.2. Plaats

1.3.2.3. Cultuur

1.4. Decretale specifieke eindtermen (DSET)

1.4.1. DSET 10

1.4.2. De leerlingen kunnen aantonen dat de perceptie van persoonlijke identiteit en groepsidentiteit afhankelijk is van een aantal factoren en het persoonlijk en groepsgedrag beïnvloedt.

2. Taxonomie Bloom

2.1. 6. Creëren

2.2. 5. Evalueren

2.3. 4. Analyseren

2.4. 3. Toepassen

2.5. 2. Begrijpen

2.6. 1. Onthouden

3. Aggregatieniveaus

3.1. Supra

3.1.1. Onderwijs in Europa

3.2. Macro

3.2.1. België

3.2.1.1. Vlaanderen

3.2.1.1.1. Vlaams ministerie van onderwijs

3.3. Meso

3.3.1. School: Koninklijk Atheneum Brussel

3.3.1.1. Missie

3.3.1.1.1. Creativiteit stimuleren

3.3.1.1.2. Kennisoverdracht

3.3.1.2. Visie

3.3.1.2.1. Kleine klasgroepen

3.3.1.2.2. Specifieke vakken

3.3.1.2.3. Creatieve werkvormen en projecten

3.3.1.3. Locatie: hartje Brussel

3.3.1.3.1. Cultuurhuizen

3.3.1.3.2. Kunstenaarsinitiatieven

3.3.1.3.3. Socio-culturele werkingen

3.4. Micro

3.4.1. Docent/Tutor

3.4.1.1. Tutordoelen

3.4.1.1.1. SMART principe

3.4.1.2. Uitwerking tutordoelen

3.4.1.2.1. Op basis van artikels de historiek omtrent euthanasie samen met de leerlingen gaan analyseren. Wat heeft dit bijgedragen? Wat was een functioneel gevolg?

3.4.1.2.2. Focus = begrip

3.5. Nano

3.5.1. Beginsituatie leerling

3.5.1.1. Gender: meisje

3.5.1.2. Leeftijd: 17 jaar

3.5.1.3. Graad: 3de graad

3.5.1.4. Jaar: 5de jaar

3.5.1.5. Onderwijsvorm: ASO

3.5.1.6. Studierichting: Humane Wetenschappen

3.5.1.7. Meertaligheid

3.5.1.7.1. Moedertaal: Arabisch

3.5.1.7.2. Nederlands

3.5.1.7.3. Frans

3.5.1.8. Moslima

3.5.1.9. Betrokken gezin

3.5.1.9.1. Mama

3.5.1.9.2. Papa

3.5.1.9.3. 2 jongere zussen

3.5.1.9.4. 2 oudere broers

3.5.1.10. Gemotiveerd

3.5.1.11. Faalangst

3.5.1.12. Werkt hard voor school

3.5.1.13. Geringe resultaten

3.5.1.14. Interesse in psychologie

3.5.1.15. Voorkennis

3.5.1.15.1. Eindtermen (ET)

3.5.1.15.2. Leerplandoelstellingen