Nieuwe vormen van leren

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Nieuwe vormen van leren Door Mind Map: Nieuwe vormen van leren

1. Montessorionderwijs

1.1. "Leer het mij zelf te doen" - Maria Montessori

1.1.1. Leerling corrigeert zichzelf

1.1.1.1. Antwoordbladen

1.1.1.2. Zelfcorrigerend lesmateriaal

1.1.2. Leerling ontdekt

1.1.2.1. Zelfstandig werken

1.1.2.1.1. Lessen naar behoefte van de leerling

1.1.2.1.2. Keuzes leren maken

1.1.2.2. Schooltuin

1.1.2.3. Bibliotheek

1.2. Intrinsieke motivatie

1.2.1. Persoonlijke groei

1.2.1.1. Bewegingsvrijheid

1.2.1.1.1. Zelf materiaal verzamelen, bewegen door lokaal

1.2.1.2. Niveauvrijheid

1.2.1.2.1. Zelf prestatieniveau bepalen

1.2.1.3. Tempovrijheid

1.2.1.3.1. Eigen tempo

1.2.1.4. Keuzevrijheid

1.2.1.4.1. Zelf keuze maken tussen leermiddelen

1.2.2. Geen focus op cijfers

1.2.2.1. Registratie

1.2.2.1.1. Wat heeft de leerling gedaan

1.2.2.1.2. Hoe is de leerstof verwerkt

1.3. Verticale groepsstructuur op basisonderwijs

1.3.1. Indeling op leeftijdsklasse

1.3.1.1. 3-6 jaar

1.3.1.2. 6-9 jaar

1.3.1.3. 9-12 jaar

2. Vrije school

2.1. Individuele ontwikkeling

2.1.1. Hoofd

2.1.2. Hart

2.1.3. Handen

2.2. Docent

2.2.1. Begeleiden naar aanleg

2.2.1.1. Geen systemen

2.2.2. Vaardigheden aanleren

2.2.2.1. Geen modellen

2.2.2.2. Geen methodes

3. Probleem gestuurd onderwijs

3.1. Actief leren

3.1.1. Kennis wordt actief verworven

3.1.1.1. Leerstof in de vorm van probleemstellingen

3.1.1.1.1. Zelf ontwikkeling v.d. student

3.1.1.1.2. Probleemtaken

3.1.1.1.3. Actietaken

3.1.1.1.4. Studietaken

3.1.1.1.5. Discussietaken

3.1.1.2. Samenwerken in groepen

3.1.1.2.1. Verantwoordelijkheid

3.1.1.2.2. Organiseren van leren

3.1.1.3. Docent faciliteert het leren

3.1.1.3.1. Ondersteunt het samenwerken

3.1.2. Kennis ligt vast in unieke neurologische netwerken

3.1.2.1. Kennis doet deze netwerken uitbreiden

3.1.3. Kennis uit praktijksituaties

3.1.3.1. Beter onthouden

3.1.3.2. Beter toegepast

4. Dalton onderwijs

4.1. Flexibel

4.1.1. Regels liggen niet noodzakelijk vast

4.2. Samenwerken

4.2.1. Samen leren in groepsopstelling

4.2.1.1. Elkaar helpen

4.2.1.2. Samen plannen

4.3. Individualisering

4.3.1. Zelf verantwoordelijk voor orde in het lokaal

4.3.2. Opdrachten binnen een thema

4.3.2.1. Gericht op individuele leerling

4.3.3. Vrijheid voor de leerling

4.3.3.1. Zelfverantwoordelijk leren

4.4. Differentiëring

4.4.1. Docent geeft individuele en groepslessen

4.4.1.1. Docent stelt zich afwachtend op

4.4.1.2. Docent begeleidt

5. Projectonderwijs

5.1. Student gestuurd

5.1.1. Verdeling inhoud en tempo

5.1.1.1. Bepalen zelf inhoud van het project

5.1.1.1.1. Passend bij einddoel

5.1.1.1.2. Passend bij rubrics

5.1.1.1.3. Intrinsieke motivatie

5.1.1.2. Bepalen zelf tempo van het project

5.1.1.2.1. Eigen planning

5.1.1.2.2. Delegeren van taken

5.1.1.2.3. Behouden van overzicht

5.1.2. Samenwerken

5.1.2.1. Versterken eigen autonomie

5.1.2.1.1. Behoud individualiteit

5.1.2.2. Versterken relatie

5.1.2.2.1. Groep vult elkaar aan

5.1.3. Leren in realistische praktijksituatie

5.1.3.1. Kennis

5.1.3.1.1. Onderzoek

5.1.3.1.2. School

5.1.3.2. Vaardigheden

5.1.3.2.1. Rubrics

5.2. Docent begeleidende rol

5.2.1. Docent bepaalt projectdoel

5.2.2. Tutor

5.2.2.1. Forming

5.2.2.1.1. Teamvorming

5.2.2.1.2. Vertrouwen creëren

5.2.2.1.3. Gevoel van veiligheid

5.2.2.2. Storming

5.2.2.2.1. Teamleider begeleidt

5.2.2.2.2. Teamleider stimuleert

5.2.2.2.3. Tolerantie benadrukken

5.2.2.2.4. Conflicten

5.2.2.3. Norming

5.2.2.3.1. Meer autonomie voor de groep

5.2.2.3.2. Partcipatieve stijl aannemen

5.2.2.4. Performing

5.2.2.4.1. Delegeren

5.2.2.4.2. Focus op omgeving

5.2.2.5. Adjourning

5.2.2.5.1. Afsluiting project

5.2.3. Beoordeling

5.2.3.1. Product

5.2.3.1.1. Beoordelingseisen

5.2.3.1.2. Objectiviteit

5.2.3.1.3. Aansluiten op leerdoelen

5.2.3.1.4. Aansluiten op visie v.h. project

5.2.3.1.5. Feedback geven op basis van eisen

5.2.3.2. Kennis

5.2.3.2.1. Toets

5.2.3.2.2. Kwaliteit product

5.2.3.2.3. Begeleiding

5.2.3.3. Proces

5.2.3.3.1. Rubrics

5.2.3.3.2. Observatie(s)

5.2.3.4. (Vak-)vaardigheden

5.2.3.4.1. Meetbaar via