Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Epidemiologie Door Mind Map: Epidemiologie

1. Wat is epidemiologie?

1.1. "De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van het voorkomen en de verspreiding van ziekten binnen en tussen populaties."

1.2. Grondslag openbare en preventieve gezondheidszorg

1.3. Bijdrage klinische geneeskunde

2. Analytische of verklarende epidemiologie

2.1. Verbanden zoeken tussen oorzaak en gevolg en wat er kan gedaan worden.

2.2. Hoe wordt het onderzoek opgezet?

2.2.1. 1. vergelijking van 2 of meer onderzoeksgroepen (Bv. rokers)

2.2.2. 2. Wel of niet blootgesteld zijn (Bv. Wie rookt, wie niet?)

2.2.3. 3. Wel of niet leidend aan de aandoening (Bv. wie heeft longkanker?)

2.3. Evaluatie van diagnostiek

2.3.1. Synoniem = diagnostische epidemiologie

2.3.1.1. Doel = preventieve maatregelen ontwerpen

3. Beschrijvende epidemiologie

3.1. Wat?

3.1.1. Hierbij wordt een gezondheidsprobleem in een bevolkingsgroep beschreven.

3.2. Doel

3.2.1. Plannen van gezondheidsvoorzieningen

3.3. Indeling van beschrijvende maten

3.3.1. Ziektematen

3.3.1.1. Incidentie

3.3.1.2. Prevalentie

3.3.2. Demografische en sterftematen

3.3.2.1. Nataliteit = geboortecijfer

3.3.2.1.1. Formule: aantal levend geborenen/aantal personen in bevolking x 10³ = .../1000 inwoners

3.3.2.2. Sterftecijfer = mortaliteit

3.3.2.2.1. Formule: Aantal overledenen/aantal personen in bevolking x 10³

4. Begrippen

4.1. Epidemioloog

4.1.1. Persoon die ook geïnteresseerd is in de diagnose en behandeling van een ziekte, maar meer gericht is op de hele populatie dan enkel op individuele patiënten.

4.2. Clinicus

4.2.1. Diagnosticeert en behandelt een ziekte bij een individuele patiënt.

4.3. Endemie

4.3.1. De ziekte hoort bij een bepaalde plaats of populatie.

4.4. Epidemie

4.4.1. De ziekte is bezoekend en voorbijgaand, deze wordt verspreidt van persoon tot persoon.

4.5. Pandemie

4.5.1. De ziekte treft het hele volk, de epidemie is wereldwijd verspreid. Hiervoor is een ziekte nodig die langer duurt.

4.6. Incidentie

4.6.1. n nieuwe gevallen van een aandoening over een bepaalde periode op een bepaalde populatie.

4.7. Prevalentie

4.7.1. n bestaande gevallen van een aandoening op een bepaald moment op een bepaalde populatie.

4.8. Etiologische epidemiologie

4.8.1. De verklaring van oorzaken van ziekten en een evaluatie van diagnostiek.

4.9. Screeningtest

4.9.1. Medisch testen zonder gezondheidsklachten.

4.10. Diagnostische tests

4.10.1. Medische test na klachten.

4.11. Sensitiviteit

4.11.1. Het vermogen om zieken als ziek aan te duiden.

4.12. Specificiteit

4.12.1. Het vermogen om gezonden als gezond aan te duiden.

4.13. Sensitiviteit

5. Registratiesysteem

5.1. Van iedere geboorte registratie

5.2. Zo goed mogelijk

5.3. SPE = Studiecentrum voor Epidemiologie

5.3.1. Valt onder Agentschap Zorg en Gezondheid