strafvordering

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
strafvordering Door Mind Map: strafvordering

1. bijzondere wetten

1.1. politiewet

1.1.1. geweld

1.1.1.1. dmv vuurwapen

1.1.1.2. dmv pepperspray

1.1.1.3. fysiek+ wapenstok

1.1.2. veiligheidsfoillering

1.2. Wet Economische Delicten

1.3. overig

2. (staat alleen in formele wetten)

2.1. gemaakt door regering en Staten Generaal tezamen

2.2. draagt het woord "Wet" in de titel

3. gebruik je voor de 'Opsporing en vervolging van strafbare feiten'

4. rechtsmiddelen

4.1. hogerberoep

4.1.1. bij gerrechtshof

4.1.2. inhoudelijk opnieuw behandelen rechtzaak

4.2. cassatie

4.2.1. bij Hoge Raad

4.2.2. niet eens met uitleg van het recht

5. eerste aanleg

5.1. bij Arrondissementsrechtbank

5.1.1. sector kanton

5.1.1.1. voor vorderingen tot 25000 euro

5.1.1.2. voor overtredingen

5.1.1.3. voor huurrechtzaken

5.1.1.4. voor arbeidsrechtzaken

5.1.1.5. voor consumenten koop zaken

5.1.1.6. voor overige Burgerlijk Wetboek zaken

5.1.2. sector straf

5.1.2.1. politie rechter

5.1.2.1.1. als de strafeis niet hoger is dan 1 jaar

5.1.2.2. meervoudige strafkamer

5.1.2.3. jeugdrechter

5.1.2.3.1. voor minderjarige verdachten

5.1.3. sector civiel

5.1.4. overig

5.2. beschrijft procedures als je voor het eerst bij de rechter komt.

6. verzet

6.1. na verstel vonnis

6.2. na OM strafbeschikking

7. beginselen

7.1. proportionaliteit

7.2. subsidiariteit

7.3. fair play

7.4. detournément de pouvoir

8. wetboek van strafvordering

8.1. bevoegdheden

8.1.1. staande houden

8.1.1.1. ID achterhalen

8.1.1.1.1. vorderen ID

8.1.1.2. bij verdachte

8.1.1.3. door opsporingsambtenaar

8.1.2. aanhouden

8.1.2.1. heterdaad

8.1.2.1.1. door burger

8.1.2.1.2. door opsporingsambtenaar

8.1.2.2. buiten heterdaad

8.1.2.2.1. door OVJ

8.1.2.3. bij verdachte

8.1.2.4. =rechtens vrijheid ontnemen

8.1.2.5. Voorgeleiden

8.1.3. in beslag name

8.1.3.1. vatbare voorwerpen

8.1.3.1.1. bewijs

8.1.3.1.2. verbeurd verklaren

8.1.3.1.3. onttrekken aan maatschappelijk verkeer (uit de handel)

8.1.3.1.4. wederrechtelijk verkregen voordeel (door misdrijf)

8.1.3.2. door opsporingsambtenaar

8.1.3.3. bij verdachte

8.1.3.3.1. mits: aangehouden

8.1.3.3.2. mits: staande gehouden

8.1.4. onderzoek aan/in lichaam en kleding

8.1.4.1. in beslag nemen

8.1.4.1.1. ernstige bezwaren

8.1.4.1.2. bij aangehouden verdachte

8.1.4.1.3. onderzoek aan kleding

8.1.4.1.4. onderzoek aan lichaam

8.1.4.1.5. onderzoek in lichaam

8.1.4.2. ID achterhalen

8.1.4.2.1. bij staandegehouden verdachte

8.1.4.2.2. door opsporingsambtenaar

8.1.4.3. veiligheid fouillering (politiewet)

8.1.4.3.1. onmiddellijk gevaar

8.1.4.3.2. bij iedereen

8.1.4.3.3. door opsporingsambtenaar

8.1.5. binnentreden

8.1.5.1. ter aanhouding

8.1.5.1.1. woning

8.1.5.1.2. overige plaatsen

8.1.5.1.3. bijzondere plaatsen

8.1.5.2. ter inbeslagname

8.1.5.2.1. woning

8.1.5.2.2. overige plaatsen

8.1.5.3. eisen

8.1.5.3.1. legitimeren

8.1.5.3.2. doel binnentreden melden

8.1.5.3.3. toestemming vragen

8.1.6. doorzoeken

8.1.6.1. ter aanhouding

8.1.6.1.1. woning

8.1.6.1.2. overige plaatsen

8.1.6.2. ter inbeslagname

8.1.6.2.1. woning

8.1.6.2.2. overige plaatsen

8.1.6.2.3. vervoersmiddelen

8.1.6.2.4. geheimhouders

8.2. verdachte

8.2.1. 27 lid 1:

8.2.1.1. feiten of omstandigheden

8.2.1.2. redelijk vermoeden van schuld

8.2.1.2.1. objectieve factor

8.2.1.2.2. specifieke factor

8.2.1.2.3. concrete factor

8.2.1.3. strafbaar feit

8.2.2. 27 lid 2:

8.2.2.1. vervolging

8.2.2.1.1. rechter in de zaak

8.2.2.1.2. strafbeschikking uitgevaardigd