D afdelingsplan 2011-2012

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
D afdelingsplan 2011-2012 Door Mind Map: D afdelingsplan 2011-2012

1. Dalton 3.1 | JHO

1.1. Dapter

1.1.1. De vaksecties geven aan welke onderdelen nog moeten worden toegevoegd. Moet voor de zomer gebeurd zijn. Er kan een overlap voor de secties in de ict toepassing en de producten op dapter. Dapter wordt in de introductieweek van de eerste klas ingezet. Vervolgens zullen de vaksecties tijdens de eerste les ook hun deel voor rekening nemen.

1.1.2. vakreflectieformulieren zijn leeg

1.1.3. vakoverstijgende formulieren zijn leeg

1.1.4. start bij aanvang van het schooljaar

1.2. Teletop

1.2.1. iedere docent in elke jaarlaag heeft deadlines voor toetsen en inleveropdrachten in de planning op teletop staan.

1.2.2. betekenisvolle momenten staan in Teletop gepland, opdat leerlingen minimaal 2 maal in 12 weken hun vakreflectie aanvullen

1.2.3. deadlines voor de zelfadviezen en vakoverstijgende reflecties staan op teletop

1.2.4. leerlingen plannen hun daltonuren in zowel de boven- als onderbouw

1.3. SOM

1.3.1. training docenten

1.3.2. training administratie

1.3.3. gebruik in voortgangsvergaderingen

1.4. ICT-toepassing

1.4.1. Nederlands

1.4.1.1. word op google-docs/ muiswerk

1.4.1.2. verwachte resultaten: leerlingen leren omgaan met word en daarmee ook hun schrijfvaardigheid

1.4.2. MVT

1.4.2.1. ICT-toepassing; Audiovisueel; bijvoorbeeld audacity

1.4.2.2. verwachte resultaten; iedere periode maakt een leerling een opname van de eigen spreekvaardigheid om zo groei te laten zien.

1.4.3. M&M

1.4.3.1. ICT-toepassing; Time Rime; een toepassing waarbij online tijdslijnen gemaakt kunnen worden. Meerdere leerlingen kunnen de tijdslijn bewerken. Er kunnen filmpjes, plaatjes, audiofragmenten, etc... aan gehangen worden.

1.4.3.2. verwachte resultaten; leerlingen hebben verschillende/of één grote tijdslijnen gemaakt. Deze zijn online en altijd aanpasbaar.

1.4.4. M&N

1.4.4.1. ICT-toepassing; een programma als iMovie. De leerlingen werken met dit programma om bijvoorbeeld practicumopdrachten mee te filmen en te bewerken.

1.4.4.2. verwachte resultaten; leerlingen laten dmv een filmpje zien dat ze de stof en vaardigheden beheersen

1.4.4.3. Internationalisering Globe

1.4.4.3.1. Uitwisseling

1.4.4.3.2. ICT

1.4.5. wiskunde

1.4.5.1. ICT-toepassing; socrative.com; een interactieve manier van werken. De docent geeft toepassingen aan, waar de leerlingen interactiev aan kunnen werken dmv bijvoorbeeld iPad/smartphone of netbook

1.4.5.2. verwachte resultaten; meer zelfstandigheid van de leerling/ interactievere lessen/ aantrekkelijke methode

1.4.6. K&C

1.4.6.1. ICT-toepassing; animatie/iMovia oid. Social media

1.4.6.2. verwachte resultaten; leerlingen hebben een animatie gemaakt. Filmpje gemaakt en bewerkt. (bij drama op VP wordt er gebruik gemaakt van Facebook om een personage te creeëren en die uit te diepen, ik weet niet of deze overgenomen wordt, maar ben zelf erg enthousiast).

1.4.7. BO

1.4.7.1. ICT-toepassing; nog geen concreet plan van gezien, maar verwacht zelf teletop.

1.4.7.2. verwachte resultaten

2. Opbrengsten | KHE

2.1. Bovenbouw

2.1.1. functioneringsgesprekken met resultaatgerichte afspraken september afgerond

2.1.2. reflectiecyclus inbouwen: met daarin toetsanalyse en resultaatanalyse

2.1.3. In elke daltonweek, voor de herkansingen de balans opmaken met docenten

2.1.4. PTA - controle en gesprek

2.1.5. mentoraat gericht op resultaten

2.2. Onderbouw

2.2.1. Determinatie

2.2.1.1. toetsen

2.2.1.2. determinerende opdrachten

2.2.1.3. 'zelfadviezen als zelfportretten'

3. Begeleiding | SBA

3.1. mentorschap

3.1.1. mentor zijn

3.1.2. mentorlessen

3.1.3. LOB

3.1.4. in contact met

3.1.4.1. leerlingen

3.1.4.2. docenten (collega's)

3.1.4.3. ouders

3.2. Zelfadvies en vakoverstijgende reflectie

3.2.1. meer uniformiteit (ook ACD)

3.2.2. PLZ

3.2.2.1. plan

3.2.2.2. blog

3.2.2.3. zelfadvies

3.2.3. LOS-evaluatie

3.3. individuele leerling

3.3.1. leerlingbesprekingen

3.3.2. BAT

3.3.3. coach-uur

4. docenten leren samen | CHU

4.1. individuele leervragen

4.2. groepjes met verwante leervragen aan het leren / werk

4.3. Digitaal bekwaamheidsdossier

5. onderwijsontwikkeling | MTM

5.1. PDCA voor aanspreekpersonen

5.1.1. ondersteuning aanspreekpersonen bij het hanteren van de PDCA-cyclus in hun discipline overleggen.

5.2. cultuurprogramma

5.2.1. kwaliteitsverbetering door inzet experts, versterken rode lijn in drie jaar, ....

5.3. culturele activiteiten

5.3.1. gevolgen bezuinigingsbeleid / verbinding met lesinhoud versterken

5.4. leerlijnen

5.4.1. versterking verbinding leerlijnen met lesstof

5.4.2. doorlopende leerlijnen onderbouw bovenbouw

5.4.2.1. aansluiting onderbouw bovenbouw

5.5. vakreflectie en feedback

5.6. gelijktrekken SE-CE cijfers

5.6.1. time on task in de les / activerende didactiek

5.7. inhoud daltonuren

5.7.1. hoe geef je inhoud aan je daltonuren, experimenteren met concrete inhoud.

5.8. invulling en implementatie schoolbreed toetsingsbeleid

5.8.1. advies aan schoolleiding, na antwoord SL aan de slag met concrete invulling. Komend jaar eerste stappen zetten in implementatie.