Fiere Fries: Kansen Beleveniseconomie Noord Friesland JFF

Mindmap ter voorbereiding van de inspiratiebijeenkomst Beleveniseconomie in Spannum op 14 juli 2011.

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Fiere Fries: Kansen Beleveniseconomie Noord Friesland JFF Door Mind Map: Fiere Fries: Kansen Beleveniseconomie  Noord Friesland JFF

1. DECOR: Identiteit/ eigenheid Noord Friesland

1.1. Waddenkust

1.2. Rust & ruimte

1.3. Leegstaande gebouwen

1.4. Hoofddorpen en slaapdorpen

1.5. Pootaardappelteelt

1.6. Elfstedentocht

1.7. Franeker

1.8. Landschapsbeleving & cultuurhistorie Alterra 582 2002

1.8.1. Algemene beoordeling

1.8.1.1. Schoonheid

1.8.1.2. Orientatie

1.8.1.3. Complexiteit

1.8.1.4. Samenhang

1.8.2. Historisch karakter

1.8.2.1. Zeldzaamheid

1.8.2.2. Kenmerkendheid

1.8.2.3. Verbondenheid

1.8.2.4. Historisch karakter

1.8.3. Gedragsvariabelen

1.8.3.1. Behouden

1.8.3.2. Collecte

1.8.3.3. Wonen

1.8.3.4. Recreatie

1.9. Nederland van de kaart VNC 2010

1.9.1. 72,76% mooi

1.9.2. Terpen, wadden, Noordelijke Friese Wouden, Historische plaatsen, monumentale boerderijen

2. Theorie Beleveniseconomie Pine & Gilmore, 1999

3. REGISSEUR: Partners

3.1. Recreatie & toerisme

3.1.1. Steunpunt recreatie Friesland ?

3.1.2. Fryslan Marketing

3.2. Kunst

3.2.1. Fryslan 2018

3.3. Media

3.3.1. Kabel Noord

3.4. Onderwijs

3.4.1. VHL

3.4.1.1. Ontwikkelingsplanologie

3.4.1.2. Stad en streekmanagement

3.4.1.3. Kust en zeemanagement

3.4.1.4. Wildlifemanagement

3.4.2. NHL

3.4.2.1. Sociale work

3.4.2.2. Eventmanagement

3.4.3. AOC Friesland

3.4.3.1. Projecten

3.4.4. Stenden hogeschool

3.4.4.1. Horeca

3.4.5. Studenten start-up bedrijven

3.5. Werk & inkomen

3.5.1. UWV

3.5.2. Partoer

3.6. Zorg

3.7. Overheid

3.7.1. Plattelansprojecten

3.8. Bedrijfsleven

3.8.1. O3 ?

3.8.2. KvK ?

3.9. Wonen

3.9.1. Wonen NW Friesland ?

4. Potentiële Belevenissen

4.1. Evenementen

4.1.1. Kunst

4.1.1.1. Locatietheater

4.1.1.1.1. Spanga Shakespeare

4.1.1.1.2. Son et Lumiere

4.1.1.1.3. Diever Shakespeare

4.1.1.1.4. Vis a Vis Almere

4.1.1.1.5. Oosterbierum: Oerol spoelt aan (juni 2012)

4.1.1.1.6. Slachte festival (gekoppeld aan Slachtemarathon)

4.1.2. Jeugd

4.1.2.1. Muziek

4.1.2.2. Zuipketen cultuur

4.1.3. Culinair

4.1.3.1. Streekproducten

4.1.3.2. Lauwerslandfestival 2012

4.1.4. Fryslân gevoel

4.1.4.1. Fryslân Ferbynt/Simmer yn Fryslân (juli 2012)

4.1.5. volkscultuur

4.1.5.1. Finse spelen

4.1.5.1.1. Mosquito killing contest

4.1.5.1.2. rubberlaars slingeren

4.1.5.1.3. man draagt vrouw race

4.1.5.1.4. vrouw draagt man race

4.1.5.1.5. veenworstelen

4.1.5.1.6. veenblubbervoetbal

4.2. Routes

4.2.1. Survivalroute

4.2.2. Themaroute

4.2.2.1. Friese sporten

4.2.2.1.1. Slachtemarathon 2012

4.2.2.2. Friese muziek

4.2.2.3. Friese jeugdboeken

4.2.2.4. Friese helden

4.2.3. Oude paden Nieuwe wegen/ GPS

4.3. Activiteiten

4.3.1. Survival

4.3.1.1. Sport

4.3.2. Rustcultuur

4.3.2.1. Sla de hoek om van de dorpsstraat

4.3.2.2. Isolatie in vakantiehuis

4.3.2.3. Sterrenhemel

4.3.3. Rurale belevenisen

4.3.3.1. Zaai VPRO

4.3.4. Kunst

4.3.4.1. Fotografie

4.3.4.2. Schilderen

4.3.5. Mind & body

4.3.6. Wildlife

4.3.6.1. Birdwatching

4.3.6.2. Eierenzoeken

4.3.6.3. Mosquito slapping contest

4.4. Pretpark/ themapark

4.4.1. Filmstudio

4.4.2. Wellness

4.4.3. Horror

4.4.4. Crimi

4.4.4.1. CSI

4.4.5. Wildernis experience

4.5. Landschapsaanpassing

4.5.1. Kleurrijke akkers

4.5.2. Samenspel kerktorens

4.5.2.1. Kunstroute

4.5.2.2. Theeschenkerij

4.5.2.3. Lasershow

4.5.3. LandArt

4.5.4. Leegstaande gebouwen benutten

4.5.4.1. Themakamers

4.5.4.2. Accomodatie

4.5.4.3. reizend theater

5. Aansprekende voorbeelden

5.1. Oerol Terschelling

5.1.1. 55000 bezoekers

5.1.2. € 600,- per bezoeker

5.1.3. Vervroegen seizoen

5.1.4. Professionele organisatie

5.1.5. Internationale uitstraling

5.1.6. Benutten recreatieve infrastructuur

5.1.7. Benutten landschap

5.2. Claudy Jongstra

5.2.1. Kunst als basis

5.2.2. Ambachtelijk leren

5.2.3. Scholing en werk En stageplaatsen

5.2.4. Betaalde Cursussen

5.2.5. Professionele organisatie

5.2.6. Locale natuurlijke grondstoffen

5.2.7. Bijdrage biodiversiteit en landschapsbeleving (verfplantenteelt en schapen)

5.2.8. Ondersteuning dorpseconomie Spannum ?

5.2.9. Internationale bekendheid

5.2.10. Lokale onbekendheid ? Onbenutte recreatie kansen ?

5.3. Modebiennale Arnhem

5.3.1. Modeacademie

5.3.2. Modekwartier

5.3.2.1. Stadsvernieuwing

5.3.3. Duurzame ontwikkeling

5.4. Westerkwartier Groningen

5.4.1. Abel Tasman

5.4.2. Streekproducten

5.4.2.1. Week van de smaak

5.4.2.2. Slow Food

5.4.3. Plattelandsvernieuwing

5.5. Seedykster toer

5.5.1. Verbrede landbouw

5.5.2. Recreatie

5.5.2.1. Waddentocht

5.5.3. Horeca

6. Plan van aanpak

6.1. Studentenproject

6.2. Partnerproject

6.3. Experiment

6.4. Journalistieke aanpak

6.5. Businesscase

7. Nostalgie Met een roze bril omgaan met het verleden, Rieter 2010

7.1. Escapisme

7.2. Science fiction

7.3. Fantasy

7.4. Avonturenverhaal

7.5. Nostalgietoerist

7.5.1. Heimwee

7.5.2. Educatie

8. Transitieproces

8.1. Tegengaan bevolkingskrimp

8.2. Versterken lokale economie

8.3. Tegengaan vergrijzing

8.4. Gebiedsontwikkeling

8.4.1. Creatieve industrie ontwikkelen

8.5. Waarden en normen

8.6. Verhaallijnen