Veranderingen endocrinologisch stelsel

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Veranderingen endocrinologisch stelsel Door Mind Map: Veranderingen endocrinologisch stelsel

1. placentale hormonen

1.1. hCG

1.2. hPL

1.3. Oestrogenen

1.4. relaxine

1.5. progesteron

2. Schildklier

2.1. w groter

2.1.1. schildklierhormoon

2.1.1.1. verandering metabolisme

2.1.1.2. gevolg

2.1.1.2.1. eetlust

2.1.1.2.2. vermoeidheid

2.1.1.2.3. temperatuur

3. Pancreas

3.1. insulinepijl

3.1.1. door hypertrofie en plasie van eilandjes van langerhals

3.2. insulineresistentie

3.2.1. fysiologisch

4. hypothalamus-hypofyse

4.1. w groter

4.1.1. gevolg

4.1.1.1. minder FSH en LH

4.1.1.2. meer prolactine

4.1.1.2.1. borstw

4.1.1.2.2. melkproductie

4.1.1.3. meer ACTH

4.1.1.3.1. activiteit bijnier

4.1.1.4. meer oxytocine (in 2de helft)

4.1.1.4.1. betere hechting

4.1.1.4.2. vrijzetten melk

4.1.1.4.3. contracties

5. Bijnier

5.1. w groter en actiever

5.1.1. gevolg

5.1.1.1. oiv oestrogenen en acth meer cortisol

5.1.1.1.1. ontstekingsremmend

5.1.1.1.2. cushingactige symptomen

5.1.1.2. RAAS w actiever

5.1.1.2.1. grotere opname van natrium maar tegelijk ook grotere uitscheiding van natrium oiv progesteron dus blijft gelijk