Er moet een basisinkomen ingevoerd worden

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Er moet een basisinkomen ingevoerd worden Door Mind Map: Er moet een basisinkomen ingevoerd worden

1. Voor

1.1. Het basisinkomen geeft financiële waardering voor onmisbare activiteiten

1.2. Veel minder bureaucratie nodig

1.3. Mensen kunnen eerder werk gaan doen wat zij echt willen doen en hoeven daarbij minder te letten op inkomen

1.4. Basisinkomen geeft bestaanszekerheid

1.5. Het basisinkomen is betaalbaar

1.6. Werknemers krijgen betere onderhandlingspositie t.o.v. werkgevers

1.7. Een basisinkomen maakt onderneming beginnen makkelijker

2. Tegen

2.1. Mensen worden lui

2.2. Een basis inkomen is voor meerpersoonsgezinnen voordeliger dan voor alleenstaande, dit creëert oneerlijkheid.

2.3. niemand wil het zware en vieze werk nog doen

2.4. Er zal minder aanbod komen op de arbeidsmarkt

2.5. Mogelijke aantrekking van immigranten

2.6. een basisinkomen is fraudegevoelig

2.7. Het basisinkomen is moeilijk betaalbaar

3. De mensen hoeven niet meer te werken om in de behoefte te kunnen voorzien. En zullen dus ook minder snel op zoek gaan naar betaald werk

4. Mensen die samenwonen kunnen de kosten delen terwijl een individueel persoon de kosten zelf draagt.

5. Mensen vinden de vieze klusjes als vuilnisman of putjesschepper de moeite niet meer waard aangezien iedereen verzekerd is van inkomen.

6. Door het invoeren van een verzekerd inkomen zijn mensen sneller inkomens-verzadigd en zij zullen dus ook minder snel op zoek gaan naar werk. Hierdoor verkleint het het aanbod van arbeid.

7. Met het basis inkomen hoef je niet meer full-time te werken en hob je meer tijd over voor bijvoorbeeld kinderen.

8. Door een centraal basisinkomen vervallen heel veel extra kortingen en heffingen. Dit heeft als gevolg veel minder papierwerk en dus minder beaurocratie.

9. Doordat mensen verzekerd zijn van inkomen hebben zij minder financiële verplichtingen en is er de mogelijkheid om werk te doen wat je echt leuk vind.

10. Door een basisinkomen is elke Nederlander verzekerd van zijn basisbehoefte en heeft hierdoor zekerheid van bestaan.

11. Studies (B. Hilarides, universiteit Leeuwarden, 2012) laten zien dat het basisinkomen betaalbaar is en ook haalbaar is door belasting op arbeid te vervangen door belasting op consumptie.

12. Omdat er een basisinkomen is zullen minder mensen willen werken dus werkgevers zullen hun werkomstandigheden beter moeten maken om de baan aantrekkelijk te houden.

13. Door een basisinkomen zou de aantrekking tot immigranten hoger orden aangezien je dan in Nederland zonder iets te doen al van inkomen verzekerd bent.

14. Er moet voor worden gezorgd dat er maar 1 basisinkomen per persoon kan worden uitgekeerd. Hier is dus wel heel veel controle bij nodig.

15. Ondernemers hoeven zich geen zorgen meer te maken over basis behoeftes dus kunnen meer risico nemen door bijvoorbeeld een onderneming te starten en toch verzekerd te zijn van inkomen

16. Er zijn in Nederland 17 miljoen basisinkomen-gerechtigde en je zou voor elk van deze personen dus een uitkering komen die hoog genoeg is om de basisbehoeftes te dekken. En dit is praktisch onmogelijk.

17. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7461BEV&D1=0&D2=a&D3=1-27,101-105,121-123,131&D4=l&HD=110621-1139&HDR=T,G3,G1&STB=G2

18. http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/4485/1/hilarides.pdf

19. Deze bron is gebruikt voor een groot deel van het onderzoek.

20. Stelling