VZW Warmkracht

Plan your projects and define important tasks and actions

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
VZW Warmkracht Door Mind Map: VZW Warmkracht

1. Missie

1.1. Maatschappelijke doelen

1.1.1. Opvangen wie door de maatschappij uitgesloten wordt op vlak van onderwijs, cultuur, gezondheid, welzijn, rechtsbedeling of sociale dienstverlening

1.2. Culturele doelen

1.2.1. Ontmoetingsmogelijkheden, nieuwe kansen, gezelligheid, betaalbare uitstappen naar het theater, weekends, vorming,...

1.3. Levensbeschouwelijke doelen

1.3.1. De organisatie vertrekt niet vanuit een bepaalde levensbeschouwing; samen solidair

2. ACTIVITEITEN?

2.1. Ontmoetingsfunctie centraal

2.2. Werkgroep tegen armoede, doe-activiteiten, info-avonden, ...

2.2.1. Broodmaaltijden

2.2.2. Scholenproject

2.2.3. Repair Café

2.2.4. Pamperbank

2.2.5. Lezen (Lezen Plus: voor mensen met een andere moedertaal dan het Nederlands)

2.2.6. Beweegsessies

2.2.7. Hobby-, praat- en spelavonden

2.3. Beeldvorming over armoede en geestelijke gezondheid

3. Wanneer?

3.1. Elke maand meerdere activiteiten (zie agenda website: http://www.warmkracht.be/kalender.html)

4. Mogelijke vragen

4.1. Hoe bereiken ze hun publiek?

4.1.1. Toegankelijkheid: hoe kunnen ze de drempel verlagen voor hun doelgroep?

4.1.2. Bereiken ze echt een diverse doelgroep? (op foto's voornamelijk oudere mensen te zien, weinig diversiteit,...)

4.1.3. Hoe kunnen ze de organisatie dichter bij de maatschappij brengen? (relatief onbekend)

4.2. Hoe ervaart de doelgroep de activiteiten?

4.2.1. Komt er veel publiek naar hun activiteiten?

4.2.2. Welke activiteiten hebben een grote opkomst?

4.2.3. Zijn er nog alternatieve activiteiten die georganiseerd kunnen worden?

5. WAT?

5.1. Organisatie tegen armoede en uitsluiting

5.2. Voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, taal, afkomst of levensbeschouwing

5.3. Samen solidair --> maatschappij moet iedereen opvangen, ook wie tussen de mazen van het net valt!