Teach like a champion

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Teach like a champion Door Mind Map: Teach like a champion

1. De lat hoog leggen

1.1. Weet niet geldt niet

1.2. Goed is goed

1.3. Rekken

1.4. De formulering telt

1.5. Geen excuses

2. Een goede planning is het halve werk

2.1. Begin aan het eind

2.2. De HAMM-vraag (doelstelling is Haalbaar, Activiteitssturend, Meest belangrijk, Meetbaar)

2.3. Doel zichtbaar

2.4. Kortste route (de meest effectieve activiteit om het doel te bereiken)

2.5. Dubbele planning (planning voor de leerlingen en planning voor docent)

2.6. Plattegrond maken

3. Structuur en presentatie

3.1. 5-stappenproces: GRIMM-methode 1. Ik 2. Ik, jullie helpen 3. Jullie, ik help 4. Jullie (zelf proberen) 5. Jullie (zelf kunnen)

3.1.1. De Haak: (korte, aantrekkelijke inleiding)

3.1.2. Stap voor stap

3.1.3. Bord = Papier (Leerling neemt exact jouw aantekeningen over)

3.1.4. Rondlopen

3.1.5. Stapje terug (ontdek het kennisniveau van de leerling)

3.1.6. Ratio (de leerling gaat zelf aan het werk)

3.1.7. Begrip toetsen

3.1.8. Balcontact (terugblik vorige les)

3.1.9. De afzwaaier (korte laatste oefening)

3.1.10. Stelling nemen (mening vormen)

4. Hoe houd ik ze bij de les

4.1. Bliksembeurt

4.2. Klas antwoordt in koor, 5 niveaus: 1. nazeggen 2. terugkoppelen 3. inslijpen 4. herhalen 5. oplossen

4.3. Pepper (vragenvuur)

4.4. Korte stop (denktijd na een vraag)

4.5. Iedereen schrijft (vragen eerst schriftelijk beantwoorden)

5. Bouwstenen voor een sterke klascultuur

5.1. 5 Pijlers: 1. Discipline (veel laten oefenen) 2. Regulering (veel aanmoedigen) 3. Gezag 4. Invloed (leerlingen in zichzelf laten geloven) 5. Bezieling (leerlingen tot betrokken mensen maken)

5.1.1. De klas binnenkomen (voorspelbare houding)

5.1.2. Begintaak

5.1.3. Strakke overgangen

5.1.4. Klapperbeheer (goed opbergen resultaten/opmerkingen)

5.1.5. VLORK: Vragen stellen en beantwoorden, Luisteren, Ogen op de spreker, Rechtop zitten, Knikken

5.1.6. Klaar? Af! (Klaaropdracht)

5.1.7. Gebaren gebruiken

5.1.8. Pluimen

6. Gedragsvormen vastleggen en handhaven

6.1. 100% (iedereen doet mee)

6.2. Klare taal

6.3. Overwicht (geen discussie)

6.4. Herhaling

6.5. Oog voor detail (net lokaal)

6.6. Drempel (persoonlijk contact bij binnenkomst)

6.7. Niet waarschuwen (consequent zijn)

7. Werken aan karakter en vertrouwen

7.1. Positief inkleden

7.1.1. Hier en nu

7.1.2. Uitgaan van goede bedoelingen

7.1.3. Zo mogelijk anoniem corrigeren

7.1.4. Vaart in de les

7.1.5. Leerlingen uitdagen

7.1.6. Ambities uitspreken

7.2. Precies prijzen

7.3. Warm-streng (balans)

7.4. P-factor (plezier maakt gelukkige en goed presterende klas)

7.5. Gelijkmoedigheid

7.6. Alles uitleggen

7.7. Fouten maken mag

8. Aanvullende technieken

8.1. Tempo

8.1.1. Tempowisselingen

8.1.2. Scherp afbakenen

8.1.3. Iedereen doet mee

8.1.4. Elke minuut telt

8.1.5. Vooruitkijken

8.1.6. Bij de tijd

8.2. Kritisch denken

8.2.1. 5 doelen om vragen te stellen: 1. leerling vat op nieuw onderwerp geven 2. leerling aansporen zelf na te denken 3. fout herstellen 4. leerling zichzelf laten overtreffen 5. controle of alles begrepen is

8.2.1.1. Vuistregels

8.2.1.1.1. Eén vraag tegelijk

8.2.1.1.2. Oplopende moeilijkheidsgraad

8.2.1.1.3. Vraag letterlijk herhalen

8.2.1.1.4. Helder en bondig formuleren

8.2.1.1.5. Vragen op voorraad hebben