Week 5 postmenses (week 3 vd ontwikkeling)

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Week 5 postmenses (week 3 vd ontwikkeling) Door Mind Map: Week 5 postmenses (week 3 vd ontwikkeling)

1. algemeen

1.1. vorming van

1.1.1. placenta

1.1.2. drie kiembladen

2. mesoderm

2.1. vorming primitieve streep

2.1.1. @ oppervlakte vh ectoderm

2.1.2. zichtbaar als nauwe groeve met aan weerzijde een kleine verhoging

2.1.3. delen

2.1.3.1. craniale gedeelte vd streep

2.1.3.1.1. = knop van Hensen of primitieve knop

2.1.3.1.2. bestaat uit een kleine instulping, omringd door een soort walletje

2.2. invaginatie

2.2.1. celdelingen vd ectodermcellen

2.2.1.1. cellen migreren in richting van primitieve streep

2.2.2. cellen maken zich los van ectodermlaag en gaan naar onderzijde

2.2.2.1. deze beweging = invaginatie

2.2.3. cellen gaan in laterale richting tss ectodermale en endodermale lagen en vormen een tssliggende laag

2.2.3.1. = intra-embryonaal mesoderm of mesodermaal kiemblad

2.2.3.1.1. bevindt zich tss endo- en ectoderm behalve bij buccofaryngeale membraan en cloacamembraan

2.3. de invaginerende ectodermcellen

2.3.1. bewegen zich rechtstreeks voort in craniale richting tot ze de prechordale plaat bereiken

2.3.1.1. vormen chorda-uitsteeksel

2.3.1.1.1. chorda = basis voor het axiaal skelet (schedel, wervelkolom, gehoorbeentjes enz.

2.4. uitwendige vorm vd kiemschijf

2.4.1. oorspronkelijk rond en plat

2.4.2. w langzaam langwerpig en heeft wijd craniaal en nauw caudaal einde

2.5. op het einde van de invaginatie

2.5.1. drie kiembladen

2.5.1.1. endoderm

2.5.1.1.1. migrerende cellen die hypoblast vervangen

2.5.1.2. mesoderm

2.5.1.2.1. gevormd tss ecto- en endoderm

2.5.1.3. ectoderm

2.5.1.3.1. gevormd vanuit oppervlakkig gebleven epiblastcellen

3. placentavorming

3.1. nood aan nieuw voedingskanaal

3.2. vorming placenta

3.2.1. moederlijke capillairen gaan verbreden

3.2.1.1. vorming sinussen

3.2.1.1.1. bevatten anastomosen en dat is de verbinding tussen venen en arteriën

3.2.2. cellen trofoblast invaderen endotheel moederlijke vaten

3.2.3. vorming van 3 hechtvlokken

3.2.3.1. primaire hechtvlok

3.2.3.1.1. anastomose maternele capillaire en de trofoblastische lacunes

3.2.3.2. secundaire hechtvlok

3.2.3.2.1. extra-embryonale mesodermcellen groeien in primaire hechtvlok en vormen sec hechtvlok

3.2.3.3. tertiaire hechtvlok

3.2.3.3.1. mesodermcellen differentiëren in bindweefsel en capillairen en vormen tert hechtvlok