Professioneel zelfverstaan Jovita Van Haver

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Professioneel zelfverstaan Jovita Van Haver Door Mind Map: Professioneel zelfverstaan Jovita Van Haver

1. Teamlijn

1.1. Collega's weten op school wat ze van mij mogen verwachten. Ik durf collega's aan te spreken en durf zelf ook hulp te vragen waar nodig.

1.2. In mijn contacten met mijn collega's mag ik soms nog directer zijn. Sommige collega's spreek ik zonder problemen aan bij de meer fellere collega's voel ik soms wat weerstand bij mijzelf.

1.3. In mijn contact met collega's is het belangrijk om steeds duidelijk aan te geven wat er van hen verwacht wordt en wanneer dit geëvalueerd wordt. Ik ga dit aanpakken door duidelijkere doelen te formuleren ten aanzien van mijn collega's maar ook door een moment van evaluatie op voorhand af te spreken. --> Collega's zijn gebaat bij feedback dat niet te lang op zich laat wachten.

2. Onderzoeks- en reflectielijn

2.1. Zelf ben ik iemand die heel regelmatig over mijn eigen handelen reflecteer omdat ik de lat ook wel bij mijzelf hoog leg. Dit zorgt ervoor dat ik kritisch en 'fris' blijf.

2.2. Ik ben iemand die heel graag bijleert en lectuur lees rond bepaalde thema's en inzichten. Mijn valkuil is echter dat ik een overload krijg zoals ik nu ook thuis boeken in een enthousiasme heb gekocht die nog steeds ongelezen in mijn kast staan.

2.3. In december heb ik voor het eerst gevraagd aan een ouder hoe hij/zij het gesprek ervaren heeft. Om zelf kritisch te blijven, neem ik mij voor om minstens bij 1 op 3 geplande gesprekken met ouders hun feedback te vragen.

3. Kindlijn

3.1. Heel veel kindgesprekken waardoor mijn vaardigheid hierin toeneemt.

3.2. Succeservaring: kind betrokken bij tussentijdse evaluatie met ondersteuner.

3.3. Methode van Mission Possible nog actiever gebruiken in het begeleiden van leerlingen met SOB op mijn school.

4. Planlijn

4.1. Vorig schooljaar wanneer ik gestart ben als leerlingbegeleider dan heb ik direct het bestaande begeleidingsplan naar mijn zin aangepast. Ik merk op dat ik zelf nog steeds zoekende ben naar het 'juiste' instrument. Tegelijk ben blij dat ik hierin vanuit een vertrouwensvolle houding kan kijken omdat ik zo open en kritisch blijf in het gebruik van het instrument.

4.2. Werken met planinstrumenten is echt vooraf nadenken van wat je wil bereiken bijvoorbeeld bij een groepsplan. Nu merk ik dat ik bij het concreet lesgeven nog te veel te laat vast stel wat ik in die les beter had kunnen doen om op de SOB van een leerling of een groepje leerlingen in te spelen.

4.3. In het begeleiden van leerlingen rond studiehouding ga ik nu vaak op 'tast'. Ik kijk naar hun resultaten en in gesprek met de leerling ga ik op zoek naar wat het kind op dat moment rond 'leren leren' nodig heeft. Ik wil dit graag meer op papier zetten. En dit na enige tijd ook laten evalueren. Dit wil ik concreet doen door echt te handelen vanuit het pcda cirkel.

5. Gezinslijn

5.1. In het begeleiden van jongeren vind ik het steeds heel belangrijk om het gezin erbij te betrekken. Ik vind het dan ook mijn taak om jongeren, hoewel ze er vaak in het begin niet open voor staan, het belang van de rol van ouders te onderstrepen. In mijn contact met ouders zelf probeer ik niet alleen slecht niets maar ook goed nieuws te brengen. Ik ben blij dat ouders dit als positief ervaren.

5.2. Om nog meer handelingsgericht te werken in contact met ouders heb ik een oudergesprek grondig voorbereid op papier. Dat gesprek is toen heel goed verlopen. Ondanks deze succeservaring slaag ik er niet in om dit te blijven doorzetten. Een grondig voorbereid gesprek is toch veel krachtiger.

5.3. Het is belangrijk om te blijven inzetten op een goede voorbereiding van een ouder gesprek. Ik ga concreet aan de slag door voor ieder oudergesprek op z'n minst 10 min. in te plannen waardoor ik mij ten volle op het oudergesprek kan voorbereiden.