Toekomstige school

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Toekomstige school Door Mind Map: Toekomstige school

1. Uitgangspunten

1.1. Brengt kennis en vaardigheden in een veilige en ordelijke sfeer

1.1.1. Leuke up-to-date lesstof

1.1.2. Lesstof gericht op begrijpen en volgen van de maatschappij

1.1.3. Begeleiding om goede keuzes te leren maken

1.1.4. Begeleiding om maximaal te ontwikkelen

1.2. Leren zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid nemen

1.2.1. Leren kritisch naar zichzelf kijken

1.2.2. Leren kritisch naar anderen kijken

1.2.2.1. Leren geven van constructieve feedback

1.2.3. Verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en anderen

1.2.4. Leerlingen eigen en bewuste keuzes laten maken in hun leerproces

2. Identiteit

2.1. Leerling centraal

2.1.1. Zorgvuldig omgaan me elkaar

2.1.2. Respectvol omgaan met elkaar

2.1.3. Meningen van anderen respecteren

2.2. betrokken schoolklimaat

2.2.1. veilige school

2.2.2. betrokken en zorgzaam voor elkaar

2.2.2.1. diverse extra actviteiten waarin iedereen wordt betrokken

2.2.3. Goede sfeer tussen leerlingen onderling én tussen medewerkers en leerlingen

2.3. Gezonde school

2.3.1. veel sport/beweging

2.3.2. geen fastfood ed op school aanbieden

3. Missie

3.1. Leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen

3.2. Leerlingen zich betrokken laten voelen

3.3. Talenten maximaal laten ontwikkelen

4. Ouders

4.1. Ouders actief betrekken in leerproces leerlingen

4.1.1. kennismaking in klas

4.1.2. betrekken bij schoolactiviteiten

4.1.3. workshops hoe ouders hun kinderen beste thuis kunnen ondersteunen

4.1.4. Periodieke ouder-mentor gesprekken

4.1.4.1. indien noodzakelijk ouder-vakdocent gesprekken

4.2. Periodieke nieuwsbrieven

4.2.1. Leerlingen actief betrekken opstellen inhoud nieuwsbrieven

4.2.2. Nieuwsbrieven op klasniveau

5. Onderwijs

5.1. Klassiekaal onderwijs

5.1.1. 80 minutenrooster

5.1.1.1. minder vakken per dag

5.1.1.1.1. minder "boeken" meenemen naar school

5.1.1.2. meer focus per vak

5.1.2. Toetsweken

5.1.2.1. Voorbereiding op vervolgopleidingen

5.1.2.2. Betere periodisering

5.1.3. Praktische opdrachten

5.1.3.1. in kleine groepen

5.1.3.1.1. stimulering samenwerking

5.1.3.2. Doen is leren

5.2. ICT

5.2.1. gedeeltelijk digitale lessen op eigen laptop

5.2.1.1. online lessen

5.2.1.2. face-to-face lessen

5.2.2. (verplichte) typeles

5.2.3. leren met papier én laptop

5.2.4. Mogelijkheid tot afnemen opdrachten op verschillende niveaus (meer uitdaging als je al iets meer van een onderwerp weet)

5.3. mentorles

5.3.1. begeleiding op sociaal vlak

5.3.2. ondersteuning op het gebied van lessen

5.3.3. in het begin begeleidingsles hoe het allemaal werkt op school.

5.3.3.1. Hoe omgaan met je agenda (planning)

5.3.3.2. Schoolregels

5.3.3.3. Toetsreglement

5.3.3.4. Hoe gedraag je je in de klas en tegen anderen

5.4. Cambridge Certificates

5.4.1. Uitwisseling met buitenlandse leerlingen

5.5. Activiteiten

5.5.1. Feestavonden

5.5.2. Periodieke sportactiviteiten

5.5.2.1. Bevorderen "gezonde"school

5.5.2.2. Basketbal, voetbal, volleybal ed.

5.5.2.3. Meedoen hardloopevenment als onderdeel van lichamelijk opvoeding

6. Schoolorganisatie

6.1. Leraren

6.1.1. Basis ondersteuning

6.1.1.1. Extra aanbod:hulpvakken nederlands/engels/wiskunde

6.1.1.2. Faalangstondersteuning/training

6.1.2. Huiswerkbegeleiding

6.1.2.1. Bijlesbemiddeling

6.1.2.1.1. oudere leerlingen die jongere leerlingen bijles geeft

6.1.2.1.2. externe huiswerkbegeleiding

6.1.3. Plusvakken

6.1.3.1. Sport

6.1.3.1.1. extra sportlessen leerlingen kennislaten maken met diverse sporten

6.1.3.2. Drama

6.1.3.2.1. Extra muziek/theater/acteren, geven van (muziek-/theater-) voorstellingen

6.1.4. mentor

6.1.4.1. iedere leerling 1 mentor

6.1.5. Oudere leerlingen die jongere leerlingen ondersteunen

6.2. Ondersteuningsteam

6.2.1. ondersteuningscoördinator

6.2.1.1. externe ondersteuning

6.2.1.1.1. samenwerking zoeken met GGZ

6.2.2. Orthopedagoog

6.2.3. dyslexiecoördinator

6.2.3.1. dyslexie/dyscalculie ondersteuning

6.2.4. Periodiek overleg intern zorg team (verschillende leden komen bij elkaar om zaken te bespreken)