Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Criminologie Door Mind Map: Criminologie

1. Delequente subcultuur (Cohen): je kan niet voldoen aan de normen en eisen die de maatschappij heeft hierdoor ga je je afzetten tegen de maatschappij en tegen de normen en waarde van de middenklassen, dit leid tot criminaliteit.

1.1. Er ontstaat een supgroep met eigen nieuwe status criteria.

1.1.1. 6 kenmerken van delinquente subcultuur:

1.1.2. Economische rationaliteit is afwezig

1.1.3. Groot deel van crimineel gedrag kenmerkt zich door kwaadaardigheid, dus toebrengen van schade

1.1.4. Het gedrag houdt een expliciete verwerping van dominante waarden, denk hierbij aan netjes kleden of netjes gedragen

1.1.5. Gedragingen zijn hedonistisch en beloning op kort termijn

1.1.6. Geen gespecialiseerd crimineel gedrag

1.1.7. Loyaliteit is primair aan de gang

2. Maatschappelijke kwetsbaarheid (Walgrave): Complex van factoren die elkaar in negatieve zin beïnvloeden en versterken, dit leid tot criminaliteit.

2.1. Iemand die opgroeit in ongunstige omstandigheden en hierdoor steeds weer te maken krijgt met factoren die dergelijke omstandigheden veder negatief beïnvloed en zo terecht komt in een negatief spiraal.

2.1.1. voorbeeld vicieuze cirkel:

2.1.2. Mensen die werkloos zijn of slecht betaald krijgen wonen in een buurt waarin veel anderen in dezelfde slechte omstandigheden verkeren.

2.1.3. Bewoners van deze buurten kunnen zich als sociale verliezers gaan beschouwen.

2.1.4. De kinderen groeien op in een niet stimulerende omgeving.

2.1.5. De kinderen koen op school niet goed mee, missen hierdoor sociale bindingen en worden hierdoor gestigmatiseerd al: dom en lastig.

2.1.6. Dit leid tot een negatief zelfbeeld.

2.1.7. De kinderen zoeken steun bij lotsgenoten en zetten zich af tegen maatschappelijke waarden (subcultuur).

2.1.8. Dit zorgt voor crimineel gedrag.

2.1.9. Dit zorgt voor negatieve contacten met politie en justitie.

2.1.10. Dit levert slechte kansen op school en de arbeidsmarkt.

2.1.11. Nu zijn de kinderen op hetzelfde niveau als de ouders.

2.2. In deze neerwaartse spiraal zit het risico op systematische en persisterende delinquentie verval

2.2.1. Het criminele gedrag komt vaak voort uit het gevoel van achterstelling. Dit is vergelijkbaar met de strain theorie van Merton

2.3. Mislukken op het ene maatschappelijke terrein vergroot het risico om op andere maatschappelijke terreinen te mislukken.

2.3.1. Vooral op school ontstaan een aantal bindingen die jongeren motiveren tot gedrag conform de maatschappelijke waarde en normen.

3. verklaring van de overtredingen die niet over middelen gaan.

4. Anomie theorie (Merton): het gebrek aan doelen en middelen zorgt voor de afwezigheid van maatschappelijke normen en regels.

4.1. Het halen van doelen en middelen kan je onderscheiden in 5 gedrag type.

4.1.1. 5 type gedrag:

4.1.2. Comformist: culturele doelen komen overheen met de doelen en middelen die jij hebt. + +

4.1.3. Innovatie: dezelfde culturele doelen maar niet de middelen, dus zij moeten andere manieren vinden om deze doelen te halen (dit zorgt vaak voor criminaliteit). + -

4.1.4. Ritualisme: niet dezelfde culturele doelen als de maatschappij, maar wel de middelen. - +

4.1.5. Terugtrekkers: niet dezelfde middelen en niet dezelfde doelen. - -

4.1.6. Rebellie: wel doelen maar niet dezelfde als de maatschappij, wel middelen maar niet dezelfde als de maatschappij +- +-.

4.2. 4 factoren dat een strain tot criminaliteit leid:

4.3. Strain word oneerlijk ervaren

4.4. Strain is van grote impact

4.5. Strain is veroorzaakt met een lage sociale controle

4.6. Strain verminderd de sociale controle

5. Dirkheim

5.1. Anomie is de afwezigheid van maatschappelijke normen en regels.

5.2. een kleine controleerbare mate van criminaliteit is nodig, hierdoor voelt de meerderheid zich superieur en dit zorgt voor solidariteit.