Maatschappelijke factoren (macro niveau)

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Maatschappelijke factoren (macro niveau) Door Mind Map: Maatschappelijke factoren (macro niveau)

1. Anomietheorie van Merton

1.1. Gaat over de spanning die ontstaat doordat mensen bepaalde doelen willen bereiken maar moeite hebben met de middelen of geen toegang hebben tot de middelen.

1.2. Crimineel gedrag is een sociaal verschijnsel die onder andere wordt veroorzaakt door sociale ongelijkheid.

1.2.1. Verschillende mogelijkheden tot aanpassing:

1.2.1.1. Conformisten

1.2.1.2. Vernieuwers

1.2.1.2.1. Risicogroep voor criminaliteit

1.2.1.3. Ritualisten

1.2.1.4. Rebellen

1.2.1.5. Onttrekkers

2. Etiketteringstheorie van Becker

2.1. Deviant gedrag komt niet voor uit de handeling maar het vloeit voort uit hoe anderen op de handeling reageren.

2.2. Etikettering: Een al dan niet terecht waardeoordeel over bepaald gedrag.

3. Subcultuur theorie van Cohen

3.1. Kansenstructuur: Criminaliteit is niet alleen het gevolg van beperkte legale middelen maar ook van de beschikbaarheid van illegale mogelijkheden.

3.1.1. Het oplossen van kansengelijkheid tussen sociale klassen.

3.2. Jongeren zijn opzoek naar immateriële doeleinden, zoals zingeving.

3.2.1. De verklaring tot criminaliteit is competentie en frustratie met betrekking tot status.

4. Maatschappelijke kwetsbaarheid theorie van Walgrave

4.1. De theorie is een integratieve theorie: de theorie combineert elementen van verschillende andere theorieën.

4.2. Houdt in dat er een aantal opvolgende negatieve factoren zijn die elkaar versterken. Bijv:

4.2.1. Werkloosheid

4.2.2. Wonen in een slechte buurt

4.2.3. Weinig stimulerende omgeving

4.2.3.1. Deze negatieve spiraal kan ertoe leiden da teen individu zich gaat verzetten tegen de maatschappij en dus criminaliteit gaat verrichten.

4.2.4. Negatief zelfbeeld