Een vlotte doorstroom van het onderwijs naar de arbeidsmarkt realiseren

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Een vlotte doorstroom van het onderwijs naar de arbeidsmarkt realiseren Door Mind Map: Een vlotte doorstroom van het onderwijs naar de arbeidsmarkt  realiseren

1. Competenties verworven in niet-formele en informele contexten erkennen

1.1. Niet alleen leren op de schoolbanken, maar ook bij het uitoefenen job of vrijwilligerswerk, hun hobby’s of door zelfstudie.

1.2. competenties nog onvoldoende gevalideerd, bijvoorbeeld in het kader van opleidingen of op de arbeidsmarkt.

1.3. Werk, Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn verder inzetten op het erkennen van deze competenties verworven in niet-formele en informele contexten

1.4. Werk maken van een geïntegreerd EVC-beleid.

2. Leerlingen warmer maken voor STEM

2.1. Instroom van leerlingen en studenten in STEM-richtingen (wiskunde, wetenschappen, techniek en technologie) beperkt, zeker bij meisjes.

2.2. Aandacht voor STEM in het basis- en secundair onderwijs versterken.

2.3. Aandacht te hebben voor de STEM-doelen

2.4. buitenlandse voorbeelden.

2.4.1. Door betere samenwerking tussen scholen, lerarenopleidingen en de STEM-academies

2.5. Breder maatschappelijk draagvlak voor STEM

3. Werk maken van werk in zorgsector

3.1. Zowel mannen als vrouwen stimuleren om een zorgberoep aan te leren.

3.2. Maximale aansluiting op de arbeidsmarkt

3.3. Nood aan voldoende werkervaringsplaatsen voor jongeren en studenten

4. Ondernemerschap en ondernemingszin aanmoedigen

4.1. Geactualiseerd actieplan voor het stimuleren van ondernemingszin en ondernemerschap via het onderwijs.

4.2. duidelijke leerlijn van kleuter- tot hoger onderwijs uit te werken.

4.3. Hoger onderwijs

4.3.1. Acties die ‘ondernemende studenten’ of ‘studerende ondernemers’ kunnen ondersteunen

4.4. Leraren --> bedrijfsstage

5. Kwalificatiestructuur uitrollen met verkorte procedures

5.1. Huidige procedures met betrekking tot de opmaak van beroeps- en onderwijskwalificaties en de programmatieprocedures

5.2. Binnen onderwijs evalueren, samen met het werkveld, waar mogelijk inkorten.

5.3. Strategie om bestaande beroeps- en onderwijskwalificaties actueel te houden.

6. Geïntegreerd kwaliteitskader voor beroepsopleidingen invoeren

6.1. gezamenlijk systeem van kwaliteitscontrole voor opleidingen

6.1.1. Waken over de interne kwaliteitsborging, vooropgestelde competenties verworven?

6.2. Inclusief trajecten tot de erkenning van competenties (EVC).

6.3. Opleidingsinstelling eerste verantwoordelijke voor eigen kwaliteit

6.4. Kwalificatiebewijzen van beroepskwalificaties uitwisselbaar zijn

6.5. Levenslang leren bevorderen.

6.6. Ook uitvoering aan de Europese aanbeveling betreffende het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding

7. Via betere randvoorwaarden het werkplekleren stimuleren

7.1. Voldoende aansluiting met de praktijk

7.2. Betere randvoorwaarden voor de organisatie van werkplekleren

7.3. Voldoende kwalitatieve stageplaatsen voor leerlingen en studenten

7.4. de planlast voor scholen verminderen.