Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Criminaliteit Door Mind Map: Criminaliteit

1. Criminaliseren

1.1. Gedrag krijgt een strafbaar karakter

2. Decriminaliseren

2.1. Bepaald gedrag niet meer strafbaar

3. Walgrave

3.1. Strafbaar menselijk gedrag

3.1.1. Maatschappelijke kwetsbaarheid

3.1.2. Opvolgende negatieve factoren worden versterkt

3.1.3. Ouders

3.1.3.1. Werkloos

3.1.3.2. Niet stimulerend

3.1.3.3. Laag/geen opleidings(niveau)

3.1.3.4. Laag inkomen

3.1.4. Buurt

3.1.4.1. Armoede

3.1.4.2. Sociale verliezerscultuur

3.1.4.3. Neemt marginale positie in

4. Merton

4.1. Merton

4.1.1. Geen middelen?

4.1.1.1. Criminele pad

4.2. Typologie

4.3. Conformisten

4.3.1. Conformeren naar culturele doeleinden

4.4. Vernieuwers

4.4.1. Illegale middelen voor doeleinden

4.5. Ritualisten

4.5.1. Doelen worden verlaten

4.6. Rebellen

4.6.1. Vervangen waarde van samenleving

4.7. Onttrekkers

4.7.1. Doen niet meer mee in de samenleving

5. Becker

5.1. Deviant gedrag

5.1.1. Tijd bepalend

5.1.1.1. Plaats bepalend

6. Criminologie als wetenschap

6.1. Verschillende invalshoeken

6.1.1. Kennis uit

6.1.1.1. Politicologie

6.1.1.2. Psychiatrie

6.1.1.3. Geneeskunde

6.1.1.4. Sociologie

6.1.1.5. Psychologie

6.1.1.6. Rechtswetenschap

6.1.1.7. Antropologie

7. Sociaal construct

7.1. Wij construeren wat wij wel of niet als crimineel gedrag zien

8. Deviant gedrag

8.1. Wordt beïnvloedt door reacties van omgeving

8.2. Wijkt af van normen en waarden binnen samenleving

8.2.1. Niet perse strafbaar

8.3. Maakt ontwikkeling tot deviant door

9. Durkheim

9.1. Functie deviant gedrag

9.1.1. Gezamenlijk signalen afgeven welk gedrag wordt goed/afgekeurd

9.1.1.1. Gevoel"wij tegen hen" kan toenemen

9.1.1.2. Straffen worden opgeheven of toegevoegd

10. Cohen

10.1. Delinquente subcultuur

10.1.1. Geen gelijke kansen

10.1.2. Geen gelijke mogelijkheden

10.1.2.1. Nemen wraak