Ethiek: Principlisme

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ethiek: Principlisme Door Mind Map: Ethiek: Principlisme

1. evolutie

1.1. nieuwe waardes

1.1.1. zelfbeschikking

1.1.2. humane zorg

1.1.3. kwaliteit vh bestaan

1.1.4. autonomie

2. 4 principes (Beauchamp en Childress)

2.1. autonomy

2.2. goed doen

2.3. non-maleficence

2.4. rechtvaardigheid

2.5. doel?

2.5.1. analyseren vd situatie zodat deze

2.5.1.1. communiceerbaar w

2.5.1.2. beargumenteerbaar w

2.5.2. helderheid = duidelijkheid = makkelijker een keuze maken

3. ethische aspecten bij screening

3.1. beschermingswaardigheid vh embryo

3.1.1. 2 pers met elk zijn rechten

3.2. al dan niet screenen = een waarde-oordeel voor mensen die lijden aan de aandoening

3.2.1. niet gescr

3.2.1.1. "roekeloze ouders"

3.2.2. wel gescr

3.2.2.1. "potentieel lijden vermijden"

3.3. maakbaarheid vd mens en impact op heersende maatschappelijke opvattingen mbt handicap

3.3.1. maatschappij aanvaard beperking niet volledig

4. case study: NIPT test

4.1. doel?

4.1.1. bevorderen vd mogelijkheid tot geïnformeerde keuzes

4.1.1.1. verhoogd

4.1.1.1.1. autonomie

4.1.1.1.2. keuzevrijheid

4.2. rol van de overheid

4.2.1. ze maken het goedkoop

4.2.1.1. meer mensen gaan laten screenen

4.2.1.1.1. meer abortus