Psychosociale aspecten van stress en coping

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Psychosociale aspecten van stress en coping Door Mind Map: Psychosociale aspecten van stress en coping

1. Kaplan, 1993

1.1. verband Kaplan en ACE

1.1.1. barrières en vaardigheden

1.1.1.1. bij sec inschatting

1.1.1.1.1. kijken wat de hulpbronnen zijn

2. Stelregels die voorspellen of men stress zal ervaren of niet (Taylor, 2009)

2.1. redenen tot stress

2.1.1. stressoren en contexten die neg emoties oproepen

2.1.2. ambigue of verwarrende situaties

2.1.3. onbeheersbare, onvoorspelbare situaties

2.1.4. multitasken

2.2. gevolgen

2.2.1. fysieke gevolgen

2.2.1.1. hoofdpijn

2.2.1.2. uitslag

2.2.1.3. enz

2.2.2. psychosomatische klachten

2.2.3. veranderd blik op de wereld

2.3. hanteren

2.3.1. coping

2.3.1.1. 'learn to cope'

2.3.1.1.1. leren we doorheen onze ontwikkeling

2.3.1.2. soorten

2.3.1.2.1. probleemgericht

2.3.1.2.2. emotioneel gericht

2.3.1.2.3. defensief

2.3.1.2.4. beschermende factoren

2.3.2. blik op de wereld veranderd