Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Aansprakelijkheid Door Mind Map: Aansprakelijkheid

1. bewijs van aansprakelijkheid

1.1. criteria

1.1.1. men moet kunnen bewijzen dat

1.1.1.1. iemand een fout heeft begaan

1.1.1.2. er schade werd ondervonden

1.1.1.3. er een oorzakelijk verband is tussen schade en fout

2. CZA

2.1. centrale ziekenhuisaansprakelijkheid

2.1.1. als pat dien je één claim in

2.1.1.1. tegen heel ZH

2.1.2. zelfstandige arts hoort niet bij CZA

3. vormen van aansprakelijkheid

3.1. burgerlijke aansprakelijkheid

3.1.1. geen contract

3.2. strafrechtelijke aansprakelijkheid

3.2.1. inbreuk op strafrechtelijke bepaling

3.3. contractuele aansprakelijkheid

3.3.1. bv. zelfstandige vrvr

4. burgerlijke aansprakelijkheid

4.1. Art. 1382 BW: Fout, schade en oorzakelijk verband

4.1.1. voor eigen daden

4.1.1.1. zorgvuldigheids norm niet gevolgd

4.1.1.2. afwijken van protocollen

4.1.1.3. wetsbepaling overtreden

4.1.2. andermans daden

4.1.2.1. pat moet aantonen dat

4.1.2.1.1. er een zorgvuldigheidsnorm niet gevolgd werd

4.1.2.1.2. een wettelijke bepaling overtreden werd

4.1.2.2. ZH is de werkelijke aansteller en kunnen het nadien niet terugvorderen tenzij

4.1.2.2.1. er sprake is van bedrog

4.1.2.2.2. er 1 malig een grote fout gemaakt werd

4.1.2.2.3. er meermaals dezelfde kleine fout gemaakt werd

4.1.3. in geval van student/stagiair

4.1.3.1. onderwijsinstelling + stagebegeleider is aansprakelijk

4.1.3.1.1. wanneer stagiair iets fout doet onder opdracht van dokter wat stagiair normaal niet mag

4.1.3.1.2. stagiair + dokter zijn dan aansprakelijk

5. contractuele aansprakelijkheid

5.1. aanwezigheid van contract

5.1.1. bewijzen dat contract niet correct werd uitgevoerd

5.1.2. wat zou een ander bekwaam persoon gedaan hebben

5.1.3. zelfstandige vrvr heeft een contract met haar pat

5.1.4. nadien moeten 3 elementen worden aangetoond

5.1.4.1. er heeft een fout plaatsgevonden

5.1.4.2. er is schade ondervonden

5.1.4.3. er is een oorzakelijk verband

6. fond medische ongevallen

6.1. sinds 2010

6.1.1. voordelen

6.1.1.1. als er een fout is gebeurd vragen ze het ZH of ze akkoord zijn met de aansprakelijkehid

6.1.1.1.1. zo ja

6.1.1.1.2. zo nee

6.1.1.2. fonds beslist dat het een medisch ongeval is (schade is dan geen fout maar complicatie)

6.1.1.2.1. geen zware complicatie

6.1.1.2.2. zware complicatie