VOCATIO-MODEL

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
VOCATIO-MODEL Door Mind Map: VOCATIO-MODEL

1. verkenning

1.1. gesprekspartners leren elkaar beter kennen

1.2. verkoper wil weten wat de klant wenst

1.3. vragen stellen en luisteren is belangrijk

2. omschrijcing

2.1. koopmotief van de klant moet beschreven worden

2.2. vanuit overeenstemming wordt gewerkt aan concrete uitwerking

2.3. belangrijk punt anders blijven gespreksparnters langs elkaar heen praten

3. tegenwerpingen

3.1. klnat stelt kritidhce vragen en maakt bezwaren

3.2. verkoper moet tegenwerpingen opvangen en weerleggen

4. confrontatie

4.1. na het koopmotief kan de verkoper een aanbod doen

4.2. eventuele presentatie

5. argumentatie

5.1. voordelen van product moeten worden genoemd

5.2. klant moet overtuigd worden

6. instemming

6.1. als de klant instemt kan dit een open of gesloten propositie zijn.

6.2. verkoper maakt offerte

7. order verkrijgen

7.1. gesprek loopt ten einde

7.2. correcte afwerking is belangrijk

7.3. verkoper kan nieuwe afspraak maken