Psychische Problemen Postpartum

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Psychische Problemen Postpartum Door Mind Map: Psychische  Problemen  Postpartum

1. Aanpassingsstoornis

1.1. Wat ?

1.1.1. Aanhoudende stress als reactie op een ingrijpende verandering in het leven

1.1.2. Negatieve verandering

1.1.3. Positieve verandering

1.2. Vormen

1.2.1. Angst

1.2.2. Depressieve stemming

1.2.3. Stoornis in gedrag

1.2.4. Gemengde stoornis van emoties en gedrag

1.2.5. Niet gespecificeerd

1.3. Behandeling

1.3.1. Cognitieve gedragstherapie

2. Angststoornis

2.1. Wat ?

2.1.1. Paniekstoornis

2.1.2. Fobieën

2.1.3. Gegeneraliseerde angststoornis of piekerstoornis

2.2. Oorzaken

2.2.1. Paniekstoornis

2.2.1.1. Biologisch

2.2.1.2. Psychisch

2.2.1.3. Combinatie

2.2.2. Fobieën

2.2.2.1. Overdreven vorm van normale instincten

2.2.2.2. Aangeleerd

2.2.3. Gegeneraliseerde angst

2.2.3.1. Bijwerking van 'pepmiddelen'

2.2.3.2. Na stoppen van verdovende middelen

2.3. Behandeling

2.3.1. Cognitieve gedragstherapie

2.3.2. Medicatie

2.3.2.1. Antidepressiva

2.3.3. Gegeneraliseerde angst

2.3.3.1. Mindfulness

3. Bipolaire stoornis

3.1. Wat ?

3.1.1. Stemmingsstoornis

3.1.2. Afwisselend depressieve en manische periode

3.1.2.1. Manische episode

3.1.2.2. Hypomane episode

3.1.2.3. Depressieve episode

3.1.2.4. Gemengde episode

3.2. Types

3.2.1. Bipolaire stoornis 1

3.2.2. Bipolaire stoornis 2

3.2.3. Cyclothyme stoornis

3.3. Wie ?

3.3.1. In alle sociale klassen

3.3.2. Voorkomen: ♀ en ♂ gelijk

3.3.3. Start tussen 16 en 25 jaar

3.4. Oorzaken

3.4.1. Biologische factoren

3.4.2. Genetica

3.4.3. Psychosociale factoren

3.5. Behandeling

3.5.1. Aangepaste medicatie

3.5.2. Psychotherapie

3.5.2.1. Cognitieve gedragstherapie

3.5.2.2. Interpersoonlijke en sociaalritmetherapie

3.5.2.3. Gezinsgerichte therapie

3.5.3. Combinatie

4. Depressie

4.1. Wat ?

4.1.1. Stemmingsstoornis

4.1.2. Minstens 2 weken last van minstens 5 symptomen

4.1.2.1. Neerslachtig, verdrietig, somber, huilerig

4.1.2.2. Geen plezier in activiteiten die men voorheen graag deed

4.1.2.3. Minder of veel meer eetlust dan voorheen

4.1.2.4. Insomia of hypersomnia

4.1.2.5. Nerveus en rusteloos

4.1.2.6. Vermoeid, geen energie

4.1.2.7. Schuldgevoelens, waardeloos gevoel

4.1.2.8. Concentratie moeilijkheden, moeite helder te denken en besluiten te nemen

4.1.2.9. Nadenken over zelfdoding

4.2. Vormen

4.2.1. Depressie met psychotische kenmerken

4.2.2. Depressie met melancholische kenmerken

4.2.3. Depressie met atypische kenmerken

4.2.4. Seizoensgebonden depressie

4.2.5. Postpartumdepressie

4.2.6. Dysthyme stoornis

4.3. Oorzaken

4.3.1. Combinatie

4.3.1.1. Biologisch

4.3.1.2. Psychologisch

4.3.1.3. Sociaal

4.4. Behandeling

4.4.1. Cognitieve therapie

4.4.2. Inzichtgevende therapie

4.4.3. Mindfulness

4.4.4. Medicatie

4.4.5. Electroconvulsietherapie

4.4.6. Lichttherapie

5. Psychose

5.1. Wat ?

5.1.1. Wanen

5.1.1.1. Achtervolgingswanen

5.1.1.2. Identiteitswanen of grootheidswanen

5.1.1.3. Betrekkingswanen

5.1.1.4. Erotomane wanen

5.1.2. Hallucinaties

5.1.2.1. Dingen horen, zien, ruiken, voelen die er niet zijn

5.1.3. Verwardheid

5.2. Oorzaken

5.2.1. Verstoring in de werking van de hersenen

5.2.1.1. Middelen- of medicatiegebruik

5.2.1.2. Druggebruik

5.2.1.3. Medische aandoeningen

5.2.1.4. Depressie en manie

5.2.1.5. Stress = trigger

5.3. Behandeling

5.3.1. Stop oorzakelijke medicatie

5.3.2. Medicatie

5.3.2.1. Antipsychotica

5.3.3. Therapie

6. Obsessief- compulsieve stoornis

6.1. Wat ?

6.1.1. Dwanggedachten

6.1.2. Dwanghandelingen

6.2. Kenmerken

6.2.1. Men beseft dat zijn/haar gedachten overdreven zijn

6.2.2. Men heeft het gevoel dat zijn/haar gedachten niet van zichzelf zijn maar hun leven overheersen

6.2.3. Men kan geen normaal leven leiden door bijhorende dwanghandelingen

6.3. Oorzaken

6.3.1. Combinatie

6.3.1.1. Biologisch

6.3.1.2. Psychisch

6.3.1.3. Sociaal

6.4. Behandeling

6.4.1. Gedragstherapie

6.4.2. Medicatie

6.4.2.1. Antidepressiva