Leren, belonen en straffen

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Leren, belonen en straffen Door Mind Map: Leren, belonen en straffen

1. Demente mensen kunnen leren

1.1. Associatieleren: Gebruik van zintuigen

1.2. Emotieleren: Inspelen op de gevoelswereld

1.3. Foutloos leren: Bepaalde handelingen steeds herhalen zonder fouten te maken

1.4. Operant leren: gedrag beïnvloeden door belonen bij gewenst gedrag en straffen bij ongewenst gedrag

2. Gewenst gedrag bekrachtigen door beloningen

2.1. Sociale beloners: Kusjes, knuffels, schouderklopjes

2.2. Materiele beloners: Speelgoed, snoepjes...

2.3. Activiteitenbeloners: De zoo, het zwembad, de bioscoop

2.4. Aangekondigde beloning: Alledaagse beloning Bvb Als jij flink bent, dan krijg je ... Opgelet! Discriminerende stimilus

2.5. Shaping: Complex gedrag onderverdelen in deelgedragingen waarbij elke stap beloond word bv. leren zwemmen

2.6. Token economy: Een uitgestelde beloning, het kind spaart bijvoorbeeld stickers en kan die inruilen voor een echte beloning

3. Straffen bij negatief (aandachtszoekend) gedrag: Negeren

3.1. ! Gedrag neemt aanvankelijk toe, niet bekrachtigen door aandacht.

3.2. ! Negeer het gedrag en niet de persoon. Neem initiatief tot contact waar maar ga er niet op in.

3.3. ! Niet in groep toepassen, groep bekrachtigd door aandacht te geven. Time-out toepassen.

4. Straffen bij zeer negatief gedrag dat schadelijk of gevaarlijk is

4.1. Sociale straffen: Boze blik, stemverheffing

4.2. Materiële straffen: Gsm of speelgoed afgeven

4.3. Activiteitenstraffen: Strafwerk, taakjes doen

4.4. Correctie: Natuurlijke gevolgen laten ervaren, bv. rommel in klas opruimen tijdens de pauze

4.5. Overcorrectie: Natuurlijke gevolgen laten ervaren, meer nadruk op strafelement bv. rommel van alle kinderen in klas opruimen tijdens de pauze

4.6. Time-out: persoon uit de situatie halen en naar een plek zonder bekrachtigende stimuli brengen

4.7. Boete: Voor gewenst gedrag krijgt het kind punten, voor ongewenst gedrag verliest het punten

5. Als opvoeders op elkaar afgestemd zijn is noodzakelijk!

6. Afhankelijk van de context kunnen jongeren en kinderen betrokken worden, dan zullen de beloningen en straffen meer effect hebben.