Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
EPD Door Mind Map: EPD

1. Workflow/ Business Intelligence

1.1. Beter/sneller inzicht bij consulteren gegevens

1.2. Opvang personeelstekort

1.3. Efficiëntere registratie

1.4. Geen kopieerwerk bij extramurale behandelingen

1.5. Up to date info

1.6. interdisciplinair / zorgcoördinatie / zorgcontinuïteit

1.7. auto - notificatie

1.8. Juiste clinische pad

1.9. Nieuw knooppunt

2. Patiëntenregie

2.1. Sturing/regie

2.1.1. patient heeft beste inzicht in eigen ziekte

2.1.2. Arts heeft beste medische inzicht

2.1.3. Wederzijdse feedback = betere verstandhouding

2.2. auto-notificatie

2.3. Transparantie

2.3.1. Duidelijke interface

2.3.2. Voorlichting over ziekte

2.4. Zelf bepalen wie welke info mag inzien

2.5. Zelf managemant

2.5.1. Chronische ziekten

3. Kostenbesparing

3.1. minder foutieve of dubbele behandelingen / foutreductie

3.1.1. Juiste klinische pad

3.2. betere behandeling = minder kosten

3.3. betere beleidsbeslissingen

3.4. Geen aparte kosten kwaliteits registratie

3.5. Vaak geen personeelsreductie, eerder kwaliteitsverhogend

4. Kansen

4.1. De wet van de remmende voorsprong geldt ook andersom

4.2. Van klant naar partner

4.2.1. Samen met leverancier/ implementator dingen bouwen en verkopen

4.3. Nieuwe communicatie standaarden

4.3.1. Besef dat je er met HL7 niet bent

4.3.2. Functionele standaarden

4.3.2.1. Toegangsparametrisatie

4.3.2.2. Waar overlapt info en naar welke database

4.3.2.3. Hoe communiceren databases

4.4. Technologische vooruitgang

4.4.1. Hardware

4.4.1.1. Delen van backup

4.4.1.2. Glasvezel

4.4.1.3. Snelheid

4.4.1.4. Gebruik smartphones en tablets

4.4.2. Software

4.4.2.1. Standaarden

4.5. Ontwikkeling professionele standaarden (zorgpaden)

4.5.1. Nadenken over een ontwikkelingsmodel

4.5.1.1. web based bouwen en daarna overzetten in eigen systeem ?

4.5.1.2. wikipedia techniek

4.5.1.3. kiezen voor partner ziekenhuizen

4.5.1.4. Maken van web based interface en database en koppelen met ZIS-EPD

4.5.1.5. Hybride ZIS en web based EPD maar wel integraal

4.5.1.6. SOA-architecture

4.5.1.6.1. Je maakt interfaces en je kan in verschillende databases kijken

4.5.1.6.2. Het "kwetsbare" syncen is daarbij verleden

4.5.1.6.3. Maakt "Best of Breed" naast ZIS-EPD mogelijk, mits volgens SOA

4.5.2. Vergaderen kost tijd

4.6. ICT als middel te re-organiseren

4.6.1. Meeste hedendaagse bedrijfsfilosofien: gebruik het vernunft van je medewerkers om de organisatie zo efficient mogelijk in te richten

4.6.1.1. Sluit aan op Lean

4.6.1.2. Sluit aan op Kroonwile

4.6.1.3. EPD = werken = re-organiseren

5. Algemene Ontwikkelingen ICT

5.1. Geschiedenis

5.1.1. Losse bedrijfs-systemen

5.1.2. ERP Software

5.1.2.1. Nadelen

5.1.2.1.1. Dure systemen

5.1.2.1.2. Steeds aanpassen aan bedrijfsprocessen

5.1.2.1.3. Implementatie

5.1.2.1.4. Nieuw knooppunt

5.2. WEB 1.0

5.2.1. content

5.3. WEB 2.0

5.3.1. linken

5.3.2. vrienden

5.3.3. samenwerken

5.3.4. sociale verandering, geen technologische

5.4. WEB 3.0

5.4.1. Koppelen databases en organiseren databases

5.4.1.1. Service oriented architecture

5.4.2. Technologische verandering

5.4.3. Afstemmen internet toepassingen

5.4.4. Standaardisatie, taal

6. Human Computer Interaction (HCI)

6.1. vooral psychologie

6.1.1. drop down menu

6.1.2. anatomische plaatjes

6.1.3. overzicht = feedback

6.1.4. verschillende levels of detai

6.2. design

6.3. hardware

6.3.1. iPads ?

6.3.2. Wireless

7. Bedreigingen bij keuze

7.1. keuze EPD op specificaties (specs)

7.1.1. Hobbyisme ICT

7.1.2. Niet alle specs zijn nodig

7.1.3. Te lang specs definieren

7.2. begripsverwarring

7.2.1. EPD als container bergrip

7.2.2. Basis EPD versus specieel EPD

7.2.2.1. Hoe definieren we basis EPD

7.2.2.1.1. Voorgeschiedenis

7.2.2.1.2. Medicatie

7.2.2.1.3. Allergie

7.2.2.1.4. Algemene parameters anamnese en lichamelijk onderzoek.....

7.2.2.1.5. Ook onder Basis EPD wordt verstaan

7.2.2.1.6. NICTIZ kerndossier

7.2.2.2. Hoe definieren we specieel EPD

7.2.2.2.1. Inzoemen op Specieele Voorgeschiedenis

7.2.2.2.2. Anamnese

7.2.2.2.3. Lichamelijk onderzoek

7.2.2.2.4. Aanvullend onderzoek

7.2.2.2.5. EPD volgt zorgpad

7.2.2.2.6. poliklinisch, klinisch, poliklinisch

7.2.2.2.7. Behandeling

7.2.2.2.8. Behandelingsresultaat

7.2.2.2.9. Zorgpad overzicht; waar staan we in het pad

7.2.2.2.10. Communicatie (huidige probleem) behandelaars

7.2.2.2.11. kwaliteits- Registratie en wetenschappelijk onderzoek

7.2.3. WWEPD, Het landelijk EPD, regionaal EPD. SAAS-EPD

7.3. Uiteenlopende verwachtingen/ doelen

7.3.1. slechts vervanging van status

7.3.2. medicatie voorschrijven en ordermanagement

7.3.3. procesmanagement

7.3.4. kwaliteitsregistratie

7.3.5. keuze- ondersteuning (4e generatie eigenschappen)

7.3.6. Verschillen tussen organisatie en professionals

7.3.6.1. organisatie: declaratie, kosten, personeelsmanagement, procesmanagement

7.3.6.2. professionals: workflow ondersteuning, kwaliteitsregistratie, wetenschappelijke data

7.4. Subjectiviteit keuze

7.4.1. Sales kwaliteit van leverancier

7.4.2. Mooie lay out

7.5. Moeilijke weging argumenten

7.5.1. Wat doen ze in de regio ?

7.5.1.1. Koppelingen binnen friesland indien 1 systeem

7.5.1.2. Samen ontwikkelen

7.5.1.3. Korting ?

7.5.1.4. overheids- subsidie ?

7.5.2. Kosten systeem, m.n, implementatie

7.5.3. (Financieele) betrouwbaarheid leverancier

7.5.3.1. grote amerikaanse onderneming versus nationale onderneming

7.5.3.2. Oude spelers vs Nieuwe Spelers

7.5.4. Openheid systeem

7.5.4.1. Koppelbaarheid andere applicaties

7.5.4.2. In de sales: we zijn een open systeem, maar dan.......

7.5.5. Cultuur leverancier

7.5.5.1. Amerikaans, NL, Brits, Duits

7.5.5.2. Product gericht, Implementatie gericht

7.5.5.3. klantvriendelijke leverancier

7.5.6. Toekomstige mogelijkheden

7.5.7. Innovatie

7.6. Scenario's die we niet willen

7.6.1. Innovatief product en voor 1 % gebuik maken van de geavanceerde mogelijkheden

7.6.2. Bij enquete MCL wil 80% slechts vervanging dossier. we kiezen daarom zo simpel mogelijk dossier

7.6.3. We willen van alles, maar er is geen geld meer voor implementatie

7.6.4. We hebben een veelbelovend systeem, maar een instabiel systeem (radiologie)

8. Bedreigingen bij implementatie

8.1. Kosten bouw binnen software systeem

8.1.1. configureerbaarheid

8.1.1.1. consultants leverancier

8.1.1.2. eigen ICT personeel

8.1.1.3. dokters/zusters/patienten kunnen het zelf

8.1.2. toewijding professionals

8.1.3. delen van dossiers met elkaar

8.1.3.1. doorverkopen dossiers

8.1.3.2. cloud/SAAS dossiers

8.2. Onvoldoende raagvlak gebruikersgroep

8.2.1. Te weinig betrekken van gebruikersgroep

8.2.1.1. EPD borrels

8.2.1.2. werkgroepjes

8.2.2. "Not invented here" syndrome

8.2.3. Heterogeniciteit groep

8.2.3.1. qua kennis mogelijkheden ICT

8.2.3.2. qua feeling met ICT

8.2.3.3. qua verwachtingen van ICT

8.2.3.4. qua vakinhoud

8.2.3.5. qua procesdenken

8.2.4. Te weinig beloning

8.2.4.1. overzicht

8.2.4.2. output: brief, MDO formulier

8.2.4.3. goede kwaliteitsregistratie

8.2.4.4. wetenschappelijk onderzoeks resultaten

8.2.4.5. USIBILITY

9. Nieuw knooppunt