Ambitie Transitie Landelijk Gebied: een vitaal economische en aantrekkelijke landelijke omgeving ...

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Ambitie Transitie Landelijk Gebied: een vitaal economische en aantrekkelijke landelijke omgeving realiseren die van grote waarde is voor het vestigingsklimaat van onze Brainportregio. Door Mind Map: Ambitie Transitie Landelijk Gebied: een vitaal economische en aantrekkelijke landelijke omgeving realiseren die van grote waarde is voor het vestigingsklimaat van onze  Brainportregio.

1. Thema's

1.1. Verduurzaming agrofood ketens/volhoudbare voedselproductie; aanpak warme sanering varkenshouderij,

1.2. Nieuwe (economische) functies die de leefbaarheid vergroten en omgevingskwaliteit versterken

1.3. Tegengaan leegstand vrijkomende agrarische bebouwing door oa: nieuwe functies, maar ook sanering (tbv verloedering, veiligheid, ondermijning

1.4. Impuls voor kwaliteit landschap en natuur door ontsluiting, infra (fysiek, breedband), voorzieningen, mobiliteit

1.5. Energietransitie ruimtelijk mogelijk maken: windmolens, zonnenpanelen, gasloos

2. Omgeving/netwerk

2.1. Gemeentes, subregio's, omliggende regio's

2.2. Provincie, Rijk

2.3. Omgevingsdiensten (ODZOB), waterschappen

2.4. Regio's Noord-Oost Brabant, Noord-Limburg

2.5. Sector/branche: ZLTO. VNO NCW

2.6. Dorpsraden, bewoners

2.7. Kennisinstituten

3. Rollen:

3.1. Onderzoek, verkenning en agendasetting

3.2. Lobby naar Rijk/Ministerie LNV

3.3. Afstemming in en tussen regio's

3.4. Creëren expirimenteerruimte

3.5. Samenhang financiering Rijk, provincie, regio

3.6. Stimuleren lokale dialoog en gebiedsaanpak

3.7. Aanjager van nieuwe ontwikkelingen

4. Waarom oppakken op regionale schaal

4.1. Duiden belang landelijk gebied voor gehele regio

4.2. Verbindende schakel regionaal belang naar Provincie en Rijk

4.3. Investeringskracht bundelen van Rijk, provincie en regio