Coördineren van zorg

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Coördineren van zorg Door Mind Map: Coördineren van zorg

1. Prioriteiten stellen

1.1. Plannen

1.2. Belang van een situatie inzien

1.3. Tijdsbesef

1.4. Afweging maken tussen risico's

2. Analyseren

2.1. Onderzoeken, ontleden, oplossen

2.2. Verzamelen van gegevens

2.3. Het leggen van verbanden tussen gegevens en trekt conclusies

3. Samenwerken

3.1. Collega's

3.2. Consulteren van andere disciplines

3.3. Overleg met andere zorgverleners

3.4. Informeren van alle betrokkenen

4. Communicatie

4.1. Met collega's

4.2. Met patiënten

4.3. Verbaal en non verbaal

5. Delegeren

5.1. Aansturen

5.2. Collega's en betrokkenen weten van doelen en prioriteiten zijn

5.3. Taken verdelen

5.4. Duidelijke instructie naar collega's

6. Patiënt gericht verplegen

6.1. Aandacht

6.2. Patiënt voelt zich begrepen

6.3. Normen, waarden en wensen van patiënt

7. Plannen en organiseren

7.1. Organiseert de benodigde capaciteit, materialen en apparatuur

7.2. Werkzaamheden binnen beschikte tijd uitvoeren

7.3. Plannen van volgorde zorgverlening

8. Kennis

8.1. Ziektebeelden herkennen

8.2. Verpleegkundige diagnosen en doelen

8.3. Observeren, monitoren

9. Continuïteit

9.1. Bewaking van zorgplannen

9.2. Goed doorlopende zorgverrlening

10. Kwaliteit

10.1. Standaarden

10.2. Deskundigheid

11. Aanspreekpunt

11.1. Voor collega's

11.2. Voor patiënten

11.3. Omgaan met vragen en kriteik

12. Verantwoordelijkheid

12.1. Er voor zorgen dat alles goed verloopt

12.2. Aansprakelijkheid

13. Formuleren en rapporteren

13.1. Verweking van gegevens

13.2. Verpleegdoelen, activiteiten, interventies

13.3. Zorgplannen inzichtelijk en begrijpelijk

14. Taakgericht verplegen

14.1. iedereen zijn eigen taak

14.2. Structuur