de definitie en kenmerken van multiprobleemgezinnen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
de definitie en kenmerken van multiprobleemgezinnen Door Mind Map: de definitie en kenmerken van multiprobleemgezinnen

1. Een definitie

1.1. de problemen doen zich voor op 5 domeinen

1.1.1. voeren van een hiushouding

1.1.2. maatschappelijke positie van het gezin

1.1.3. opvoeding

1.1.4. individuele ontwikkeling van de gezinsleden

1.1.5. relatie tussen (ex) partners

1.2. geen eenduidige definitie

1.3. gemeenschappelijke kenmerken

1.3.1. op meerdere levensterreinen

1.3.2. complex

1.3.3. een cyclus

1.3.4. gezinsleden zijn negatief met elkaar verbonden

1.3.5. spanningen en conflicten tussen verschillende generaties

1.3.6. vermijden en verlammen zorg

1.4. op zes van de zeven domeinen langdurige problemen ervaart

1.4.1. kindfactoren

1.4.2. ouderfactoren

1.4.3. opvoedingsfactoren

1.4.4. gezinsfunctioneren

1.4.5. contextuele factoren

1.4.6. sociaal netwerk

1.4.7. hulpverlening

2. Toenemend ongemak

2.1. begin 19de eeuw

2.1.1. gezinnen vanuit perspectief armoede

2.2. jaren '20 en '30

2.2.1. gezinnen werden ondergebracht in speciale woonwijken, woonscholen

2.3. eind zestiger jaren

2.3.1. de schuld van de maatschappij

2.4. jaren 70

2.4.1. individualisering en psychotherapiecomplex

3. Kenmerken van multiprobleemgezinnen

3.1. problemen van psychosociale aard

3.1.1. bij de jeugdigen

3.1.1.1. sekse

3.1.1.2. leeftijd

3.1.1.3. vroeggeboorte

3.1.1.4. laag geboortegewicht

3.1.1.5. verstandelijke beperking

3.1.1.6. langdurige ziekte

3.1.1.7. psychische problemen

3.1.1.8. laag onderwijsniveau

3.1.1.9. moeilijk temperament

3.1.2. bij de ouders

3.1.2.1. eigen psychische problemen

3.1.2.2. langdurige lichamelijke ziekte of aandoening

3.1.2.3. verslaafd

3.1.2.4. alleenstaande ouderschap

3.1.2.5. tienerzwangerschap

3.1.2.6. verstandelijke beperking

3.1.3. in het gezin

3.1.3.1. minder gehecht aan elkaar

3.1.3.2. moeite met het nemen van beslissingen

3.1.3.3. meer stress

3.1.3.4. meer concentratieproblemen en conflicten

3.1.3.5. gezagsproblemen

3.1.4. hoger risico op kindermishandeling

3.1.4.1. vaker geweld

3.1.4.2. lichamelijke/psychische mishandeling

3.1.4.3. verwaarlozing

3.1.4.4. seksueel misbruik

3.1.4.5. depressie, zelfmoordneigingen

3.1.4.6. criminaliteit

3.1.5. transgenerationele overdracht van problemen

3.1.5.1. jeugdigen in deze gezinnen later ook problemen hebben in hun eigen gezin

3.1.5.2. moeilijk cyclus te doorbreken

3.2. Sociaal-economische problemen

3.2.1. financiële problemen

3.2.1.1. schulden

3.2.1.2. te weinig inkomen en bezittingen

3.2.1.3. problemen bij de ouders

3.2.1.4. minder ontwikkelingskansen

3.2.1.5. minder goede gezondheid

3.2.1.6. sociale uitsluiting

3.2.2. gevolgen van migratie

3.2.2.1. traumatische ervaring

3.2.2.2. armoede, stress, taalproblemen, ...

3.2.2.3. machtsongelijkheid tussen partners

3.2.2.4. missen vaak steun van familie

3.2.3. geen, gebrekkig of conflictueus sociaal netwerk

3.2.3.1. sociaal geïsoleerd

3.2.3.2. geen of beperkt sociaal netwerk

3.2.3.3. meer conflicten met buren, vrienden, ...

3.3. problemen met de hulpverlening

3.3.1. waar moet je beginnen?

3.3.2. ze ontvangen vaak hulp

3.3.3. belemmeringen om hulp te zoeken

3.3.4. moeilijk om toe te geven dat er een probleem is

3.3.5. onduidelijke hulpvraag

3.3.6. twee soorten afweerstrategieën

3.3.6.1. voortdurend nabijheid van hulpverlening

3.3.6.2. afstand tot hulverleningssysteem

3.3.7. men krijgt niet de hulp die men nodig heeft

4. problemen zijn mulditimentionaal

4.1. wisselwerking tussen factoren

4.2. meervoudige en complexe problematiek

4.3. geen duidelijk patroon

4.4. problemen versterken elkaar

4.5. neerwaartse spiraal van oplopende problemen