Pedagogiek M2.3

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Pedagogiek M2.3 Door Mind Map: Pedagogiek M2.3

1. Persoonlijk werkconcept

1.1. Currucilaire spinnenweb (Van den Akker)

1.1.1. Visie

1.1.1.1. Effectief onderijs

1.1.2. Leerdoelen

1.1.2.1. Realistisch, uitdagend, variatie in werkvormen

1.1.3. Leerinhouden

1.1.3.1. Kindgericht - op niveau

1.1.4. Leeractiviteiten

1.1.4.1. Variatie, verantwoordelijkheidsgevoel

1.1.5. Leerraarrollen

1.1.5.1. Verantwoordelijk voor organisatorische zaken

1.1.6. Bronnen en materialen

1.1.6.1. Alle media die tegenwoordig een rol heeft in onze maatschappij

1.1.6.1.1. Boeken

1.1.6.1.2. Computers / Tablets

1.1.6.2. Materialen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het kind

1.1.7. Groeperingsvormen

1.1.7.1. Zelfstandig

1.1.7.2. Tweetallen

1.1.7.3. Drie-/vier-/vijftallen

1.1.7.4. Grote groepen

1.1.8. Leeromgeving

1.1.8.1. Uitdagend

1.1.8.2. Realistisch

1.1.8.3. Plezierig

1.1.9. Tijd

1.1.9.1. Lessen verlopen vlot

1.1.9.2. Variatie tussen projecten, lessenreeksen en losse activiteiten

1.1.9.3. Persoonlijke aandacht leerlingen

1.1.10. Toetsing

1.1.10.1. Gevarieerd

1.1.10.1.1. Toetsen

1.1.10.1.2. Wandkaarten

1.1.10.1.3. Observaties

1.1.10.1.4. Presentaties

1.1.10.1.5. Enz..

1.2. 21e eeuwse vaardigheden

1.2.1. Mediawijsheid

1.2.2. ICT - basisvaardigheden

1.2.3. Samenwerken

2. Persoonlijke visie opvoeden en leren

3. Persoonlijke visie curriculumopbouw

3.1. Cover Page

3.2. Table of Contents

3.3. Bibliography