Goed onderwijs: mijn jaarvisie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Goed onderwijs: mijn jaarvisie Door Mind Map: Goed onderwijs: mijn jaarvisie

1. LA1: de leerkracht

1.1. kwaliteiten

1.1.1. goed uitleggen

1.1.2. gevoel voor humor

1.1.3. veiligheid

1.1.4. begripvol

1.1.5. empathisch

1.1.6. flexibel

1.1.7. zorgzaam

1.2. leerpiramide Bales

1.2.1. horen 5%

1.2.2. lezen 10%

1.2.3. audio-visueel 20%

1.2.4. demonstratie 30%

1.2.5. discussie 50%

1.2.6. doen 75%

1.2.7. toepassen of aan iemand uitleggen 90%

1.3. basisbehoeften

1.3.1. autonomie

1.3.2. relatie

1.3.3. competentie

1.4. The Golden Circle

1.4.1. Why?

1.4.2. How?

1.4.3. What?

2. LA2: het kind

2.1. ijsbergmethafoor

2.1.1. fase 1: begripsvorming

2.1.2. fase 2: ontwikkelen van oplossingsprocedures

2.1.3. fase 3: vlot leren rekenen

2.1.4. fase 4: flexibel toepassen

2.2. ontwikkelingen

2.2.1. sociaal-emotionele ontwikkeling

2.2.2. morele/levensbeschouwelijke ontwikkeling

2.2.3. identiteitsontwikkeling

2.2.4. cognitieve ontwikkeling

2.2.5. leerlingvolgsysteem

2.2.6. oudergesprekken

2.3. Vygotsky

2.3.1. de zone van naaste ontwikkeling

3. LA3: de groep

3.1. achtergrondinformatie

3.1.1. beginsituatie

3.1.1.1. methode

3.1.1.2. voorkennis

3.1.1.3. betrokkenheid

3.1.1.4. werkvorm

3.1.1.5. groep

3.1.1.6. bijzonderheden

3.2. groepsbehoeftes

3.2.1. erbij horen

3.2.2. invloed hebben

3.2.3. persoonlijk contact

3.3. groepsverband

3.3.1. verbinding

3.3.2. klassenklimaat

3.3.2.1. sfeer

3.3.3. groepsdynamiek

3.4. doelen

3.4.1. stellen

3.4.2. bereiken

3.4.2.1. samenwerken

3.4.3. behalen

3.4.4. evaluatie

3.4.5. feedback

3.5. conflicten

3.5.1. oplossing

3.5.2. ik-boodschap

3.5.2.1. Gordon

4. LA4: het onderwijs

4.1. effectieve lesovergangen

4.1.1. enegizers

4.1.2. psychologische behoeftes

4.1.3. doorkijk

4.2. leerlijnen

4.2.1. kerndoelen

4.2.1.1. Tule Slo

4.2.2. lesdoelen

4.2.3. persoonlijke doelen

4.3. lesvoorbereiding

4.3.1. didactisch model Van Gelder

4.3.2. expliciete directe instructie-model

4.3.3. cyclisch lesontwerp

4.3.4. tijd bewaken

4.3.5. werkvormen

4.4. mediadidactiek

4.4.1. digibord

4.4.1.1. Beauchamp

4.4.2. tablets

4.4.3. auditief en visueel maken

4.4.4. interactief

5. leerpunten voor mijn volgende stageplek:

5.1. effectieve lesovergangen

5.2. leerpiramide Bales

5.3. mediadidactiek

5.4. tijd bewaken

5.5. de zone van naaste ontwikkeling