Context van het werkveld

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Context van het werkveld Door Mind Map: Context van het werkveld

1. kunsttheorie

1.1. festival

1.1.1. Glow Eindhoven

1.1.1.1. Welcome - GLOW Eindhoven

1.1.2. STRP Biënnale

1.1.2.1. STRP Biënnale 2017 - STRP

1.1.3. Lowlands

1.1.3.1. https://creators.vice.com/nl/article/7xx854/deze-kunstwerken-zie-je-dit-weekend-op-lowlands

1.1.4. Documenta Kassel

1.1.4.1. documenta

1.1.5. Biënnnale Venetië

1.1.5.1. La Biennale di Venezia

1.1.6. Kunstfestival Ede

1.1.6.1. Bij dit kunstfestival in Ede staat de amateurkunst centraal. Streetart, gevelkunst, fotografie, exposities en workshops door heel Ede heen.

1.1.7. LIAF (Lofoten International Art Festival, NO)

1.1.7.1. LIAF – Lofoten International Art Festival

1.1.8. Dutch Design Week

1.1.8.1. DDW 2018

1.1.9. Light Festival Amsterdam

1.1.9.1. Amsterdam Light Festival - Official website - Amsterdam Light Festival

1.1.10. Breda Photo

1.1.10.1. BredaPhoto Festival | 5 sep. - 21 okt. 2018

1.1.11. 48 Stunden Neuköln (DE)

1.1.11.1. Onafhankelijk kunstfestival in Berlijn, te vergelijken met Incubate. 48 Stunden Neukölln

1.1.12. Burning Man art (USA)

1.1.12.1. Burning Man Arts | Burning Man

1.2. bedrijfscollecties

1.2.1. AkzoNobel Art Foundation

1.2.1.1. Met de kunstcollectie wil de AkzoNobel Art Foundation een stimulerende werkomgeving creëren waarbinnen kunst en bedrijf met elkaar in dialoog staan, als communicerende vaten. De collectie dient als bron van innovatie en creatieve reflectie en als expressie van de maatschappelijke, culturele en sociale verantwoordelijkheid van AkzoNobel.

1.2.1.2. De kunstwerken in de AkzoNobel collectie worden gekozen vanwege hun intrinsieke artistieke kwaliteiten; het vermogen om een ruptuur in ons denken te weeg te brengen. De kunstcollectie van Akzonobel streeft naar een kunstcollectie van eenzelfde, hoge, experimentele kwaliteit; kunst en bedrijf als communicerende vaten.

1.2.1.3. Het is de enige multinational die een openbare ruimte heeft om hun werken te laten zien.

1.2.2. De Nederlandse Bank

1.2.2.1. Kunstcollectie - De Nederlandsche Bank

1.2.2.1.1. DNB wil met haar kunstcollectie haar medewerkers inspireren, verbinden en de onderlinge dialoog levend houden. Met een relatief klein budget streeft DNB naar een collectie die een goede afspiegeling vormt van onze hedendaagse beeldende kunst

1.2.2.1.2. De collectie strekt zich uit van glaswerk tot videokunst en van sculpturen tot schilderijen.

1.2.3. Fontys bedrijfscollectie

1.3. gemeente

1.3.1. Cultuurplan 2017-2020 - Gemeente Tilburg

1.3.1.1. Het cultuurplan van Tilburg vormt een nieuw cultuurbeleid voor deze gemeente. Via deze gesprekken onderzocht de gemeente wat inwoners, culturele instellingen, zzp-ers in de culturele sector belangrijk vinden.

1.3.1.2. De leider van dit cultuurplan is Cultureel adviseur van Tilburg, Martin van Ginkel.

1.3.2. Kleinere gemeenten huren vaak een bureau die gespecialiseerd zijn in kunst- en cultuureducatie. Met hun gaan ze dan in dialoog over hoe de gemeente het cultuurbeleid kan aanpakken in een klein gebied.

1.3.2.1. Gemeente Halderberge staat in verbinding met het bureau Marktplaats cultuureducatie Halderberge. ( Cultuureducatie Halderberge )

1.3.2.2. De gemeente Etten-Leur heeft een coördinator omtrent cultuur, natuur & onderwijs; Hanne Poos. Deze vrouw stuurt KOEPEL aan en deze instelling is een soort marktplaats waar het culturele aanbod te zien is van gemeente Etten-Leur. Ook initieert KOEPEL grote projecten en stimuleert scholen om een goed en uitvoerbaar cultuurbeleid te volgen. Over Ons

1.3.2.2.1. Vanuit Koepel doen ook de scholen van gemeente Etten-Leur met z'n allen mee aan een culturele leerlijn.

1.4. tijdschriften

1.4.1. Home | Mister Motley

1.4.1.1. Mister Motley is een magazine over beeldende kunst dat kunst en leven aan elkaar knoopt. Het is opgebouwd uit zeven thema’s: Art & Everyday Life, Salon, Tendens, How to Live, Radio en Motley College.

1.4.2. Kunstzone:onafhankelijk trefpunt voor kunst en cultuur in onderwijs en educatie - Kunstzone

1.4.2.1. Kunstzone staat voor de vertegenwoordiging van alle kunstvakken en hun verenigingen. Samen onder één paraplu. Muziek, beeldend, audiovisueel, dans, theater/ drama en de letteren, allemaal hebben ze hun plekje. Met als focus kunst, cultuur en educatie bieden we u het meest belangwekkende van wat er op uw vakgebied in Nederland en buitenland aan de gang is.

1.4.3. Metropolis M

1.4.3.1. METROPOLIS M is een onafhankelijk tweemaandelijks tijdschrift over hedendaagse kunst. De website METROPOLISM.com biedt aanvullend op het tijdschrift nieuws, columns en informatie over de nationale en internationale kunstwereld.

1.4.4. De Witte Raaf

1.4.4.1. De Witte Raaf wil het gesprek en de reflectie over beeldende kunst in Nederland en Vlaanderen stofferen en inspireren.

1.4.5. DADA

1.4.5.1. Alle producten in de categorie dada - kunsttijdschrift - Plint

1.4.5.1.1. DADA is een kunsttijdschrift voor kinderen van 6 tot 106. Zonder advertenties. Zonder subsidie. We maken DADA voor iedereen die verder kijkt dan zijn neus lang is en altijd nieuwsgierig blijft naar hoe het anders kan. Soms vertellen we in een nummer alles over een kunstenaar, zoals in DADA Gauguin en soms behandelen we een kunststroming.

1.4.6. over kM

1.4.6.1. kM (kunstenaarsmateriaal) is hét tijdschrift met materiaaltechnische informatie over kunst en vormgeving. kM informeert viermaal per jaar over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van materialen en technieken en is onmisbaar in de praktijk van iedere professioneel werkende beeldend kunstenaar, restaurator en vormgever.

1.4.7. Over Museumtijdschrift - Museumtijdschrift

1.4.7.1. Museumtijdschrift is informatief, actueel en verrassend, en biedt een unieke mix uit het tentoonstellingsaanbod, van kunst, fotografie tot erfgoed en design, en van vroeger tot nu. Met in ieder nummer een column van Oek de Jong en de wandelrubriek van Maria Barnas.

1.5. universiteiten

1.5.1. De Ateliers – Onafhankelijk kunstenaarsinstituut

1.5.1.1. De Ateliers is een internationaal instituut voor talentontwikkeling van jonge beeldend kunstenaars, opgericht in 1963 door en voor beeldend kunstenaars. De Ateliers biedt circa twintig jonge kunstenaars gedurende twee jaar een professionele werkomgeving en intensieve begeleiding van prominente vakgenoten.

1.5.2. Home | Rijksakademie van beeldende kunsten

1.5.2.1. De Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam richt zich op het ontwikkelen van talent in de beeldende kunsten. Zij selecteert en faciliteert toptalent en biedt de geselecteerde kunstenaars een platform voor verdere ontwikkeling en verdieping van het werk. Ook presentatie van het werk en aansluiting op het internationale netwerk maken deel uit van het tweejarige residency-programma. Voor veel oud-residents heeft een verblijf aan de Rijksakademie geleid tot hun internationale doorbraak.

1.5.3. residentie database

1.5.3.1. Home

1.5.3.1.1. DutchCulture|TransArtists combines and shares knowledge and experience on artist-in-programmes and other international opportunities for creative professionals to temporarily stay and work elsewhere. We offer you all about facts, use and value of international artist-in-residence opportunities. Our tools and services are developed from the artists' perspective.

1.5.4. Master Kunst- en Cultuurwetenschappen

1.5.4.1. De master Kunst- en Cultuurwetenschappen speelt met vijf verschillende specialisaties in op culturele en maatschappelijke veranderingen als gevolg van digitalisering en globalisering.

1.5.5. Kunsteducatie deeltijd master Tilburg | Fontys

1.5.5.1. In de tweejarige masteropleiding Kunsteducatie onderzoek je de ontwikkeling van kunst educatieve methodes vanuit verschillende disciplines en leg je de verbinding tussen het kunstonderwijs en de samenleving. Je wordt voorbereid op leidinggevende of coördinerende functies in onderwijs, culturele instellingen, overheden of als zelfstandig ondernemer. We spelen hiermee in op de vraag naar hoogopgeleide professionals met een interdisciplinaire visie en een onderzoekende houding.

1.6. kunst in de openbare ruimte

1.6.1. archief

1.6.1.1. SKOR Archive | LAPS

1.6.2. overzicht van projecten

1.6.2.1. Home » DHAPS

1.6.2.1.1. niet alleen verschillende projecten worden aangehaald maar ook bemiddelaars en hoe komt een werk in openbare ruimte stapsgewijs tot stand wordt mooi beschreven in deze bron.

1.7. kunstbeurs

1.7.1. Art Rotterdam

1.7.1.1. Art Rotterdam - Home

1.7.1.1.1. Verzamelaars moeten voelen dat ze onderdeel zijn van een grote dynamische cultuur. Het karakteristieke van Art Rotterdam hierbij is een grote variëteit aan tentoonstellingsmodellen

1.7.2. TEFAF Maastricht

1.7.2.1. TEFAF Maastricht - Tefaf

1.7.2.1.1. De beurs wordt als toonaangevend beschouwd, waar internationale kunsthandelaren hun mooiste en kostbaarste beelden, kunstvoorwerpen en beelden proberen te verkopen.

1.8. professionele ondersteuning

1.8.1. diensten - Huis voor de Kunsten

1.8.1.1. Het Hkl oftewel huis voor de kunsten Limburg is ook een instelling die professionele ondersteuning biedt maar dan voor de provincie Limburg. Het Huis voor de Kunsten Limburg is dé provinciale steunfunctie voor de Limburgse cultuursector. Zij voeren een steunfunctie uit op het gebied van artistiek- en zakelijk beleid, organisatie en communicatie.

1.8.2. Advies nodig bij cultureel ondernemerschap? - Cultuur+Ondernemen

1.8.2.1. De organisatie “Cultuur + Ondernemen” speelt zoals de naam al zegt in op ondernemers binnen de kunst. Dit kan als zelfstandige kunsteducator maar ook als maker een rol spelen wat betreft professionele ondersteuning. De organisatie biedt vele handvaten voor zelfstandigen. Deze handvaten lopen uit een van simpel weg advies naar professionele ondersteuning door middel van coaching en training. Naast de ondersteuning op gebied van inhoud is er ook ondersteuning op gebied van financiën. Cultuur + ondernemen bied ook de mogelijkheid om een lening aan te vragen. Dit doen ze in samenwerking met verschillende organisaties.

1.8.3. bkkc - brabants kenniscentrum kunst en cultuur

1.8.3.1. Ze gaan als intendant proactief op zoek naar mogelijkheden om kunst en cultuur te integreren in de sociale en fysieke omgeving. Ze scouten kansen voor de culturele sector in andere maatschappelijke domeinen, brengen partijen bij elkaar, faciliteren en begeleiden het proces van samenwerking.

2. kunsteducatie

2.1. binnenschools

2.1.1. Voortgezet Onderwijs

2.1.1.1. Algemeen Bijzonder onderwijs

2.1.1.1.1. Deze scholen zijn niet verbonden aan een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming, maar zijn neutraal. Anders dan openbare scholen worden zij niet direct door de overheid beheerd. Het zijn vaak scholen met een bijzonder onderwijsconcept.

2.1.1.2. Rooms-Katholieke middelbare school

2.1.1.2.1. Scholen voor katholiek onderwijs baseren hun onderwijs op katholieke visies, gewoonten en tradities.

2.1.1.3. Openbare scholen

2.1.1.3.1. Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedere leerling en elke leraar. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. Er zijn wel openbare scholen die vanuit bepaalde onderwijskundige uitgangspunten lesgeven. De gemeente moet zorgen dat er genoeg openbaar onderwijs is.

2.1.2. basisonderwijs

2.1.2.1. betekenisvol leren

2.1.2.1.1. Welkom - De Borne

2.1.2.2. algemeen bijzondere scholen

2.1.2.2.1. Cultuurprofielscholen

2.1.2.2.2. Wat zijn de onderwijsconcepten uit het vernieuwingsonderwijs? - OCO

2.1.3. mbo

2.1.3.1. Homepage Sint Lucas

2.1.3.1.1. Creatief vakman Keramiek

2.1.3.2. Mediacollege Amsterdam

2.1.4. hbo

2.1.4.1. Hogeschool voor de Kunsten Tilburg | Fontys

2.1.4.2. AKV|St.Joost: Beeldende Kunst en Vormgeving opleidingen - AKV|St.Joost

2.1.4.3. Homepage

2.1.4.4. ArtEZ hogeschool voor de kunsten Arnhem Enschede Zwolle

2.1.4.5. HKU - De kunst van HKU - nieuwe verbindingen, nieuwe toepassingen

2.1.4.6. Academie Minerva

2.1.4.7. AHK - Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

2.1.4.8. Academies Beeldende Kunsten Maastricht - Zuyd

2.2. buitenschools

2.2.1. volwassenen onderwijs

2.2.1.1. Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten Arendonk

2.2.1.1.1. 'Via een klassieke insteek en een hedendaagse benadering, bewandel je een individueel parcours als ‘beeldenmaker’'

2.2.1.1.2. ' een officiële instelling onder de bevoegdheid van het Ministerie van Onderwijs, geeft opleidingen aan iedereen die geïnteresseerd is in cultuur en kunst'

2.2.1.1.3. België

2.2.1.2. Nieuwe Academie Utrecht - Nieuwe Akademie Utrecht, deeltijd academie voor beeldende kunsten

2.2.1.2.1. De NAU biedt kunstonderwijs aan volwassenen die meer intensiteit en inhoudelijkheid in hun werk zoeken. De academie heeft tot doel studenten te begeleiden in de ontwikkeling tot zelfstandig beeldend kunstenaars met een eigen visie.

2.2.1.3. LOI

2.2.1.3.1. Cursus Kunstgeschiedenis, kunst toen en nu | LOI

2.2.1.4. Vrije Academie

2.2.2. kunst centra, kennis centra

2.2.2.1. Welkom bij Kunstbalie

2.2.2.1.1. Kunstbalie verbindt en versterkt organisaties die bezig zijn met kunsteducatie in het onderwijs, kunstbeoefening in de vrije tijd en community art in het sociale domein. Samen willen we de cultuurdeelname van zo veel mogelijk Brabanders bevorderen.

2.2.2.2. ABC huis - ART BASICS for CHILDREN

2.2.2.2.1. Het ABC-huis is een open en dynamisch onderzoekscentrum rond kunst, cultuur en educatie, toegankelijk voor mensen van alle leeftijden. Schoolklasjes, families, leerkrachten in opleiding, begeleiders van jeugdateliers, medewerkers van musea/bibliotheken…iedereen begaan met kunsteducatie en cultuurbemiddeling is van harte welkom!

2.2.2.3. De Appel

2.2.2.3.1. De Appel brengt mensen, objecten en ideeën samen om het nog onbekende te verkennen. Met een experimentele, open en inclusieve benadering richt het programma zich op de intellectueel en emotioneel nieuwsgierige, (niet-) gespecialiseerde kunstliefhebber. Het programma van De Appel is nomadisch en gaat samenwerkingen aan in binnen- en buitenland.

2.2.2.4. Cultuureducatie en Amateurkunst

2.2.2.4.1. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen wij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

2.2.2.5. Kunstpodium T | Art talent never stops

2.2.2.5.1. Kunstpodium T helpt jonge kunstenaars om hun eigen identiteit naar een hoger niveau te tillen. Als kunstenaar én als cultureel ondernemer. In verschillende projecten komen alle facetten daarvan aan bod. Kunstpodium T werkt samen met regionale, landelijke en internationale partners.

2.2.2.6. WORM

2.2.2.6.1. WORM Rotterdam is een platform voor de kunsten breed in Rotterdam, en focust zich met name op avant gardisctische kuunst, vooral film en muziek.

2.2.2.7. De Vasim | Een kunst- en culturele broedplaats in Nijmegen met werkplaatsen en ateliers, locatieverhuur en kunst&cultureel programma

2.2.2.7.1. Cultuurspinnerij de Vasim is een verzameling van verschillende bedrijfjes in de kunstensector verzameld onder één dak. Theater, circus, beeldende kunst (grafische werkplaats, beeldende kunst, graffiti en meer) Hier worden met regelmaat verschillende workshops en cursussen aangeboden.

2.2.2.8. EKWC

2.2.3. workshops

2.2.3.1. Workshops/Cursussen worden vaak gegeven door een persoon die een opleiding gedaan heeft in de kunsten. Het doel van de workshops en cursussen is erg uiteenlopend: Soms is het een specialisatie in een bepaalde techniek en soms is het laagdrempelig en slechts 'aftasten' van een bepaalde techniek.

2.2.3.1.1. Schilderclub St. Joseph

2.2.3.1.2. Galerie Sous-Terre

2.2.3.1.3. Beeldend Kunstenaar Ellen Voets

2.2.4. musea

2.2.4.1. http://www.wonderkamers.nl/wat-is-het

2.2.4.1.1. WONDERKAMERS Stralen op de catwalk, schitteren op de cover van een modetijdschrift of dansen op een interactieve vloer? In Wonderkamers speelt u samen met uw (klein)kinderen een spannende game en ontdekt u de prachtige collectie van het Gemeentemuseum. Laat u verrassen door een unieke mix van kunst, verhalen, gaming en entertainment, met uitdagingen voor het hele gezin!

2.2.4.2. Villa Zebra

2.2.4.2.1. Villa Zebra is een uniek museum en kunst­laboratorium speciaal voor kinderen.

2.2.4.3. De koffer van Vincent - Van Gogh Museum

2.2.4.3.1. Op reis met Vincent De koffer van Vincent zit vol met leuke opdrachten voor kinderen en hun volwassen begeleiders. Met de inhoud kun je samen de schilderijen van Vincent van Gogh verkennen. Zelf de leukste opdrachten uitkiezen mag ook, want je hoeft natuurlijk niet alles te doen.

2.2.4.4. Onvergetelijk Stedelijk

2.2.4.4.1. Het Stedelijk Museum maakt sinds 2013 in samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven kunst toegankelijk voor mensen met dementie en hun dierbaren. Tijdens een Onvergetelijk rondleiding bekijk je samen een aantal werken waarover je met elkaar in gesprek gaat.

2.2.4.5. familieaanbod

2.2.4.5.1. Rondleidingen in het Van Abbemuseum

2.2.4.5.2. KINDERKUNSTCLUB. IEDER KIND EEN KUNSTENAAR