MULTICULTURELE SAMENLEVING

Track and organize your meetings within your company

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
MULTICULTURELE SAMENLEVING Door Mind Map: MULTICULTURELE SAMENLEVING

1. autochtonen

2. allochtonen

3. acceptatie

4. samenwerken

5. cultuur

6. vooroordelen

7. acculturatie

8. tegencultuur

9. subcultuur

10. stereotype

11. xenofobie

12. salad bowl

13. Cultuurrelativisme

14. melting pot

15. discriminatie

16. Assimilatiemodel

17. Cultuuruniversalisme