Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ecologie Door Mind Map: Ecologie

1. Vegetatiegordels

2. Verspreidingspatronen

3. Toevallig patroon

4. Overlevingskans

5. Interactievormen

6. Predatie : Predator + en Prooi -

7. Het eten van plantaardige organismen : Herbivoor + en plant -

8. Parasitisme : Parasiet + en gastheer -

9. Mutualisme : Soorten beide +

10. Commensalisme : Commensaal + en gastheer 0

11. Voedselketen

12. Voedselweb

13. Producent

14. Consument

15. Omnivoor + Carnivoor + Herbivoor

16. Aaseters

17. Reducenten

18. Koolstofkringloop : Het lichaam van planten en dieren → Grotendeels ​organische stoffen​. Bijv. koolhydraten, eiwitten, vetten, vitaminen en DNA. Ze worden organische stoffen genoemd, omdat ze door de organismen zelf gemaakt zijn. → Biomassa bestaat dus vooral uit veel organische stoffen.

19. Alle organische stoffen bevatten koolstof (C). De basis gevormd → ​Glucose (C6H12O6) → Fotosyntheseproces. → De plant maakt hiervan alle overige organische stoffen waaruit zijn lichaam is opgebouwd → koolstofrijk. → Deze koolstofrijke verbindingen gegeten door consumenten. → De consumenten zetten de verbindingen voor een deel om in lichaamseigen stoffen en een ander deel wordt verbrand. → Bij verbranding veel koolstofdioxide (CO2) in atmosfeer. Koolstofdioxide kan weer worden gebruikt voor de fotosynthese. → De koolstofdioxide kan ook vrijkomen door de afbraak van organische resten door rottingsbacteriën.

20. Stikstofkringloop : 1. Stikstof zit in voedingszouten in de bodem 2. Stikstof wordt door de plant opgenomen 3. Stikstof wordt door de plant in eiwitten vastgelegd 4. (Plant wordt gegeten) 5. (Dier breekt plantaardige eiwitten af + bouwt eigen eiwitten op) 6. Stikstof zit in eiwitten van dieren 7. (Dieren en planten dood) 8. Reducenten breken eiwitten af + produceren stikstof als afvalproduct 9. Stikstof komt in bodem en vormt voedingszouten

21. Abiotische factoren

22. Biotische factoren

23. Ecosysteem

24. Milieuproblemen

25. Tolerantiegrenzen

26. Brakwatergebied

27. Kustzone

28. Omgevingsfactoren

29. Draslanden = Wetlands

30. Duurzaam gebruik

31. Optimumtemperatuur

32. Zoetwater

33. Regelmatig patroon

34. Pioniersoorten

35. Pioniersvegetatie

36. Successie

37. Eindstadium = Climaxstadium

38. Nadelen bestrijding: Ophoping van gifstoffen​ → Gifstoffen die een organisme doorgeeft als het opgegeten wordt → Vaak een gevolg van bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, want deze beschermen het eten wel, maar brengt ook moeilijk afbreekbare en langdurige ziektes mee. Niet specifiek​ → Vaak werken bestrijdingsmiddelen niet specifiek en doden ze allerlei insecten ook naast de schade aanrichters. Resistentie​ → Ongevoeligheid → Door DNA mutaties passen sommige beestjes zich aan zodat ze er wel tegen kunnen.