Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Ecologie Door Mind Map: Ecologie

1. Abiotische factoren

2. Biotische factoren

3. Ecosysteem

4. Milieuproblemen

5. Vegetatiegordels

6. Tolerantiegrenzen

7. Brakwatergebied

8. Kustzone

9. Omgevingsfactoren

10. Draslanden = Wetlands

11. Duurzaam gebruik

12. Optimumtemperatuur

13. Zoetwater

14. Verspreidingspatronen

15. Toevallig patroon

16. Regelmatig patroon

17. Overlevingskans

18. Interactievormen

19. Predatie : Predator + en Prooi -

20. Het eten van plantaardige organismen : Herbivoor + en plant -

21. Parasitisme : Parasiet + en gastheer -

22. Mutualisme : Soorten beide +

23. Commensalisme : Commensaal + en gastheer 0

24. Voedselketen

25. Voedselweb

26. Producent

27. Consument

28. Omnivoor + Carnivoor + Herbivoor

29. Aaseters

30. Reducenten

31. Pioniersoorten

32. Pioniersvegetatie

33. Successie

34. Eindstadium = Climaxstadium

35. Nadelen bestrijding: Ophoping van gifstoffen​ → Gifstoffen die een organisme doorgeeft als het opgegeten wordt → Vaak een gevolg van bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, want deze beschermen het eten wel, maar brengt ook moeilijk afbreekbare en langdurige ziektes mee. Niet specifiek​ → Vaak werken bestrijdingsmiddelen niet specifiek en doden ze allerlei insecten ook naast de schade aanrichters. Resistentie​ → Ongevoeligheid → Door DNA mutaties passen sommige beestjes zich aan zodat ze er wel tegen kunnen.

36. Koolstofkringloop : Het lichaam van planten en dieren → Grotendeels ​organische stoffen​. Bijv. koolhydraten, eiwitten, vetten, vitaminen en DNA. Ze worden organische stoffen genoemd, omdat ze door de organismen zelf gemaakt zijn. → Biomassa bestaat dus vooral uit veel organische stoffen.

37. Alle organische stoffen bevatten koolstof (C). De basis gevormd → ​Glucose (C6H12O6) → Fotosyntheseproces. → De plant maakt hiervan alle overige organische stoffen waaruit zijn lichaam is opgebouwd → koolstofrijk. → Deze koolstofrijke verbindingen gegeten door consumenten. → De consumenten zetten de verbindingen voor een deel om in lichaamseigen stoffen en een ander deel wordt verbrand. → Bij verbranding veel koolstofdioxide (CO2) in atmosfeer. Koolstofdioxide kan weer worden gebruikt voor de fotosynthese. → De koolstofdioxide kan ook vrijkomen door de afbraak van organische resten door rottingsbacteriën.

38. Stikstofkringloop : 1. Stikstof zit in voedingszouten in de bodem 2. Stikstof wordt door de plant opgenomen 3. Stikstof wordt door de plant in eiwitten vastgelegd 4. (Plant wordt gegeten) 5. (Dier breekt plantaardige eiwitten af + bouwt eigen eiwitten op) 6. Stikstof zit in eiwitten van dieren 7. (Dieren en planten dood) 8. Reducenten breken eiwitten af + produceren stikstof als afvalproduct 9. Stikstof komt in bodem en vormt voedingszouten