Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
aarde te klein! Door Mind Map: aarde te klein!

1. 1) vroeger

1.1. nomaden

1.1.1. leven van jacht/planten

1.1.2. tekort aan voedsel

1.1.3. vrouwen

1.1.3.1. korte vruchtbare periode

1.1.3.2. hoge sterfte door bevalling

1.2. boeren

1.2.1. landbouw ontwikkeld

1.2.1.1. meer voedsel

1.2.1.2. bevolking neemt toe

1.2.2. blijven op vaste plaats

2. 2) bevolking neemt toe

2.1. kennis wereldhandel (18de eeuw)

2.1.1. bevolking stijgt

2.1.2. welvaart stijgt

2.1.3. medische wetenschap

2.1.4. aanpak epidemieën

2.2. grote gezinnen

2.3. eerste miljard in 1815

2.4. piek tussen 2040 en 2100

3. 3) demografische val

3.1. =vicieuze cirkel van armoede en bevolkingsgroei die elkaar versterken

3.2. rol vrouw veranderd

3.2.1. deelname maatschappelijk leven

3.2.2. contraceptie

3.2.2.1. minder kinderen per gezin

3.2.2.2. bevolking daald

4. 4) nieuwe behoeften

4.1. toenemende welvaart/ toenaam bevolking

4.1.1. dalend geboorte cijfer

4.1.2. verandering behoeften mens

4.1.2.1. meer energie nodig

4.1.2.1.1. meer brandstoffe verbrand

4.1.2.1.2. meer broeikasgassen uitgestoten

4.1.3. voedselschaarste

4.1.3.1. grotere vraag naar grondstoffen

4.1.3.1.1. vlees kan worden geproduceert

4.1.3.2. landbouwgrond voor biobrandstoffen

4.1.3.2.1. minder landbouwgrond en minder voedsel

5. 5) zelfbeschikking

5.1. minimum aan welvaart bieden

5.2. regio's met demografische val

5.2.1. voedselschaarste

5.2.2. duurdere energie

5.2.3. klimaatverandering

5.3. vrouwenvorming

5.3.1. meisjes moeten naar school