Diagnostiek van leerstoornissen in de praktijk

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Diagnostiek van leerstoornissen in de praktijk Door Mind Map: Diagnostiek van leerstoornissen in de praktijk

1. 1. Theoretisch deel

1.1. Leerstoornissen

1.1.1. Wat zijn leerstoornissen?

1.1.1.1. Defintie

1.1.1.1.1. Lezen

1.1.1.1.2. Spelling

1.1.1.1.3. Rekenen

1.1.1.2. Oorzaken

1.1.1.3. Gevolgen

1.1.2. Prevalentie en incidentie

1.1.3. Inclusiecriteria

1.1.4. Onderzoeksinstrumenten

1.1.4.1. Welke testen zijn ter beschikking?

1.1.4.2. Welke aspecten worden getest?

1.1.4.3. Scoring

1.1.4.4. Normering

1.1.4.5. Validiteit

1.1.4.6. Betrouwbaarheid

1.1.4.7. Nog relevant of reeds verouderd?

1.1.5. Screeningsinstrumenten

1.1.5.1. Welke screeningsinstrumenten zijn ter beschikking?

1.1.5.2. Sommige logopedisten gebruiken screeningsinstrumenten als onderzoeksinstrumenten, kunnen onderscheiden is dus belangrijk

2. 2. Praktisch deel

2.1. Enquête

2.1.1. Actieve logopedisten bevragen welke onderzoeksinstrumenten zij gebruiken

2.1.2. Ervaringen en meningen bevragen

2.1.3. Bevragen of ze in hun vroegere carrière andere onderzoeksinstrumenten gebruikt hebben dan ze nu gebruiken. Zo ja, waarom ze overgestapt zijn naar een andere test

2.2. Vergelijken

2.2.1. De meest gebruikte onderzoeksinstrumenten vergelijken met elkaar

2.2.2. Rekening houden met normering, betrouwbaarheid, validiteit, bekijken welke aspecten getest worden en of het al dan niet relevant is voor het diagnosticeren van leerstoornissen

2.2.3. Onderzoeksinstrumenten onderscheiden van screeningsinstrumenten

2.3. Inventarisatie

2.3.1. Inventariseren van de onderzoeksinstrumenten

2.3.1.1. Beknopte samenvatting en uitleg van onderzoeksinstrument

2.3.1.2. Welke aspecten worden er getest?

2.4. Advies opstellen

2.4.1. Aanraden van onderzoeksinstrumenten

2.4.2. Waarschuwen voor misbruik en verkeerd gebruik van onderzoeksinstrumenten en hoe ze dit kunnen voorkomen