Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Det Moderne Gennembrud Door Mind Map: Det Moderne Gennembrud

1. Naturalismen opfatter mennesket som et naturbestemt, men ikke derved syndigt væsen. Det er driftsbestemt, arveligt bestemt, miljøbestemt af såvel naturomgivelserne som det sociale miljø. Naturalismen er monistisk, i vid udstrækning deterministisk og materialistisk.naturalisme, filosofisk set det synspunkt, at alt i verden kan reduceres til de genstande og fænomener, som naturvidenskaben beskæftiger sig med (ontologisk naturalisme). Ifølge en anden definition det synspunkt, at alt i verden kan forklares fyldestgørende ved hjælp af de metoder, der anvendes inden for naturvidenskaben (epistemisk naturalisme). Etisk naturalisme kaldes det synspunkt, at moralske begreber kan defineres ud fra begreber, der ikke er værdiladede, eller at moralske kendsgerninger er identiske med naturlige kendsgerninger; se også moral. Filosofisk set skelnes der skarpt imellem naturalisme og realisme, idet realisme er udtryk for den opfattelse, at der eksisterer noget uafhængigt af bevidstheden (begreber, atomer, fotoner mv.), hvorimod naturalisme er en bestemt opfattelse af karakteren af det eksisterende.

2. Kvindefrigørrelsen

2.1. Det moderne gennembrud var en mandlig kritik af det autoritære patriarkat, som enevælden havde repræsenteret. Resultatet var frigørelsen af den mandlige individualitet repræsenteret af demokratiet. Mandens perspektiv var ikke længere kun at finde sin naturlige plads i samfundshierarkiet og stifte familie. Grundlaget for ægteskabet blev hans erotiske tiltrækning til kvinden mere end hans ønske om at danne et hjem med hustruen som midtpunkt. Hans udenomsægteskabelige forbindelser blev, når de udsprang af erotisk lidenskab, anset for en menneskeret og skilsmisse for et fremskridt, hvis gemytterne ikke kunne forliges. Det ændrede kvindernes rolle som hustruer og mødre. Når hustruens situation var baseret på mandens erotiske følelser, risikerede hun at blive sat i skyggen af andre kvinder, hvis fysiske fortrin med årene kunne opveje hendes ofte utidssvarende dannelse. Desuden fik husarbejdets indskrænkning, børnenes uddannelse uden for hjemmet, mændenes mange nye økonomiske og politiske udfoldelsesmuligheder og adgangen til offentlige forlystelser kvinderne til at føle sig indespærrede i hjemmet uden uddannelse, penge og personlig styrke til at skabe sig et individualiseret kvindeliv uden for familien. Taget fra den store danske.

3. Impressionismen

3.1. Impressionisme er en kunstretning inden for malerkunsten som især var fremme fra ca. 1870 til 1890. Ordet stammer fra det franske ord: impression som betyder indtryk. Impressionisme er en stilart, som kan man kan se i malerkunsten. De impressionistiske kunstnere ville fange nuet med deres kunst. Her er nogle af de kunsterner som var store i den Impressionsime periode:Claude Monet (1840-1926), grundlægger og historisk medlem af den impressionistiske gruppe Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), grundlægger og historisk medlem af den impressionistiske gruppe Francesco Filippini (1841-1870), forløber, grundlægger af de italienske impressionister Édouard Manet (1853-1895), tilhørte aldrig den impressionistiske gruppe

4. Naturalismen

5. Herman Bang

5.1. Herman Bang blev født i April 1857 og døde i januar måned, 1912. Herman bang var en dansk forfatter, kritiker og journalist. Han debuterede 22 år gammel som litteraturkritiker i 1879 med essay-samlingen Realisme og Realister, som også slog en ny retning i litteraturen fast. Året efter fulgte den første novellesamling Tunge melodier og den skandaleombruste roman Haabløse Slægter. I (1886) kom novellesamlingen Stille Eksistenser med bl.a. fortællingen Ved Vejen. Blandt andre hovedværker er romanerne Stuk, Tine, Ludvigsbakke og Det hvide Hus.

6. Henrik Pontoppidan

6.1. Henrik Pontoppidan blev født i 1857 og døde i 1943. var en dansk forfatter, der hovedsagelig skrev romaner. Hans tre hovedværker er Det forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige. Pontoppidan kom af en gammel præsteslægt, og var selv præstesøn. Han er bror til lægerne Erik Pontoppidan og Knud Pontoppidan samt præsten og forfatteren Morten Pontoppidan.

7. J.P Jacobsen

7.1. J.P Jacobsen blev født i 1847 og døde i 1885 af tuberkolose. J. P Jacobsen var en dansk forfatter under naturalismen. J.P står for Jens Peter. J.P Jacobsen blev inspireret af Georg Brandes og Charles Darwin. Og J.P Jacobsen har også selv inspireret mange personer.

8. Georg Brandes

8.1. Georg Brandes blev født i et jødisk hjem i københavn (1842) Han rejste bland andet til Italien, Frankrig og England og blev indspiret af samfunds og litterær ideer. Han skrev blandt andet ”Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur”, hvis pointe var, at den hjemlige danske litteratur ikke havde været modtagelig for nye ideer udefra.