Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Wat? Door Mind Map: Wat?

1. communicatie

1.1. tussen studenten

1.1.1. wat?

1.1.1.1. stuvers zijn aanspreekpunt en klankbord

1.1.2. doel?

1.1.2.1. elke student de kans geven zich te informeren of suggesties laten geven

1.1.3. concreet?

1.1.3.1. getrapte informatiedoorstroom

1.1.3.1.1. klas

1.1.3.1.2. opleiding

1.1.3.1.3. campus/studiegebied

1.1.3.1.4. hogeschool

1.1.3.1.5. overkoepelend

1.1.4. verwezenlijkt?

1.2. met bestuur

1.2.1. wat?

1.2.1.1. adviezen en overleg met het bestuur

1.2.2. doel?

1.2.2.1. correctie en eerlijke informatie tussen studenten en bestuur van de hogeschool

1.2.3. concreet?

1.2.3.1. kleinere zaken

1.2.3.1.1. een automaat naast een aula

1.2.3.1.2. kapot licht

1.2.3.1.3. onmogelijk examenrooster

1.2.3.2. grote zaken

1.2.3.2.1. de organistatie van de opleiding

1.2.3.2.2. de fusie met de HUB

1.2.3.2.3. algemene stageproblemen

1.2.4. verwezenlijkt?

1.2.4.1. verschillende lesblokken voor plaats in studentenresto

1.2.4.2. extra automaten

1.2.4.3. mee uittekenen van studentenparticipatie

1.2.4.4. collectieve studieomgeving

2. vertegenwoordiging van studenten

2.1. wat?

2.1.1. deelnemen aan overleg, advies en inspraakorganen

2.2. doel?

2.2.1. zowel intern als extern de stem van de student laten horen

2.3. concreet?

2.3.1. intern

2.3.1.1. Raad van Bestuur

2.3.1.2. overleg op opleidings-, campus, studiegebied- en hogeschoolniveau

2.3.1.3. SoVo, sociale voorzieningen

2.3.1.4. allerlei raden en werkgroepen

2.3.2. extern

2.3.2.1. StAL, studentenraad van de associatie

2.3.2.2. VVS, overkoepelende Vlaamse studentenraad

2.3.2.3. StudioO, overkoepelt SoVo's

2.4. verwezenlijkt?

3. organiseren van activiteiten

3.1. wat?

3.1.1. niet-studiegerelateerde, sociale activiteiten

3.2. doel?

3.2.1. het leven op de hogeschool/campus aangenamer maken

3.3. concreet?

3.3.1. paintballen

3.3.2. barbecue

3.3.3. sinterklaasactie

3.3.4. Night Of The Proms

3.4. verwezenlijkt?