Mijn ideale onderwijs

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Mijn ideale onderwijs Door Mind Map: Mijn ideale onderwijs

1. Kwartaal 1

1.1. Anouke Bakx, duizendpoot

1.1.1. Kwaliteiten leraar

1.1.1.1. Humor

1.1.1.2. Vriendelijk

1.1.1.3. Sociaal

1.1.1.4. Empatisch

1.1.1.5. Flexibel

1.1.1.6. Open-minded

1.1.1.7. zorgzaam

1.1.1.8. Sterk in de schoenen

1.2. His Story, mening onderwijs

1.3. Eerste ervaringen voor de klas

1.3.1. jonge kind

2. Kwartaal 2

2.1. Cognitieve ontwikkeling

2.2. Identiteits ontwikkeling

2.3. Morele ontwikkeling

2.4. Sociaal-emotionele ontwikkeling

2.5. Oudergesprek

3. Kwartaal 3

3.1. Groep

3.1.1. Rolverdeling

3.1.1.1. Verschil groep 1/2 - groep 8

3.1.1.1.1. Groep 1/2

3.1.1.1.2. Groep 8

3.1.2. Ontwikkeling

3.1.3. Zelfredzaamheid

3.1.4. Assertiviteit

3.2. Rol van de leerkracht

3.2.1. Autoritaire rol

3.2.2. Democratisch

3.2.2.1. De rol die ik aanneem

3.2.3. Laissez-fair

3.2.4. Autonoom

3.2.5. Doel

3.2.5.1. assertiviteit stimuleren

3.2.5.2. Zelfredzaamheid stimuleren

3.2.5.3. Betekenisvol

3.2.5.4. Vygotsky

3.2.5.5. vanuit normen en waarden

4. Kwartaal 4

4.1. Onderwijs ontwerpen

4.1.1. Diferentiatie

4.1.2. Methode lessen

4.1.2.1. Met een eigen draai

4.1.3. Buitenles

4.1.3.1. natuur en techniek

4.1.4. Uitdaging

4.1.5. Probleemstellingen

4.1.5.1. Rekenen

4.1.6. Mediawijsheid

4.1.6.1. ICT

4.1.6.1.1. Filmpjes

4.1.6.1.2. Foto's

4.1.6.1.3. Digibord

4.1.6.1.4. Hulpmiddelen

4.1.7. Ontdekkend leren

4.1.8. Coöperatieve werkvorm

4.1.9. Beginsituatie

4.1.9.1. methode

4.1.9.2. voorkennis

4.1.9.3. groepsvorming

4.1.9.4. betrokkenheid

4.1.9.5. Bijzonderheden

4.1.10. Doelen stellen

4.1.10.1. Tule

4.1.11. Lesovergangen

4.1.11.1. Energizers

4.1.11.2. Streng of los handelen

4.1.11.3. Afspraken

4.1.11.4. Opzet volgende les klaar

5. Begin van de opleiding

5.1. Oriënterend

6. Afsluiting van de opleiding

6.1. Wat neem ik mee naar mijn volgende stageplek:

6.2. Democratische rol

6.3. Kritische blik op het onderwijs

6.4. Zelfredzaamheid stimuleren

6.5. Samenwerken

7. Domeinen

7.1. OJW

7.1.1. Beeldvormers

7.1.2. Buitenlessen

7.1.3. Actualiteit

7.1.4. Lessen voor de wereldburger

7.1.5. Vijf-stappenplan

7.2. Kunstzinnige orientatië

7.2.1. Expressie

7.2.2. Beeldvormers

7.2.3. Belevingswereld

7.3. Taal

7.3.1. Expressie

7.3.2. Communicatie

7.3.3. Jeugdliteratuur

7.4. PPO

7.4.1. Ontwikkelingen

7.4.2. Zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky)

7.5. Rekenen

7.5.1. Ijsbergmetafoor

7.5.2. Mathematiseren vanuit betekenisvolle realiteit

7.5.3. Modelleren en formaliseren

7.5.4. Ruimte voor eigen inbreng van leerlingen

7.5.5. Interactie en reflectie

7.5.6. Verstrengeling van leerlijnen