Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Keuze AVO/BGO Door Mind Map: Keuze AVO/BGO

1. AVO

1.1. Vwo

1.1.1. Duurt 6 jaar

1.1.2. Universiteit

1.1.2.1. of HBO

1.2. Havo

1.2.1. Duurt 5 jaar

1.2.2. HBO

1.2.2.1. Universiteit

1.3. Theorie

1.3.1. Proces

1.4. Bovenbouw

1.4.1. Profiel

1.4.1.1. Economie & Maatschappij

1.4.1.1.1. Wiskunde A

1.4.1.2. Cultuur & Maatschappij

1.4.1.2.1. Wiskunde A

1.4.1.3. Natuur & Gezondheid

1.4.1.3.1. Wiskunde B

1.4.1.4. Natuur & Techniek

1.4.1.4.1. Wiskunde B

1.5. Diepgang stof/theorie

1.6. Theorie aanbieden die ze nodig hebben voor het vervolg onderwijs.

1.7. Leerlingen

1.7.1. Zelfstandigheid

1.7.2. Verantwoordelijk

1.7.3. Taakgericht

1.7.4. Structuur

2. BGO

2.1. VMBO

2.1.1. doorstromen naar de havo

2.1.2. MBO

2.1.2.1. Voorbereiden op beroepsuitoefening

2.1.2.2. Praktijk

2.1.2.3. Stages

2.1.3. Basis

2.1.4. Kader

2.1.5. Gemengd

2.1.6. Theoretisch

2.2. Praktijk

2.3. Sector

2.3.1. Economie

2.3.1.1. Wiskunde

2.3.2. Techniek

2.3.2.1. Wiskunde

2.3.3. Zorg & welzijn

2.3.3.1. Wiskunde keuzevak

2.3.4. Landbouw

2.3.4.1. Wiskunde

2.4. Leerlingen

2.4.1. Verwacht duidelijkheid

2.4.2. Leerlingen zijn direcht

2.4.3. Motivatie wisselend per vak

2.4.4. Begeleiding / sturing

2.4.5. ''Nut'' van leren

2.5. Band met docent is belangrijk

3. Kwaliteiten AVO

3.1. Vakinhoudelijk en didactisch competent

3.2. Structuur bieden

3.3. Enthousiasme

3.4. Behulpzaam

3.5. Coachen

4. Kwaliteiten BGO

4.1. Vakinhoudelijk en didactisch competent

4.2. Pedagogisch competent

4.3. Duidelijk zijn

4.4. Orde houden

4.5. Enthousiasme

4.6. Geduld

4.7. Behulpzaam

4.8. Band met leerlingen opbouwen

5. Mijn keuze BGO

5.1. Kwaliteiten

5.1.1. Rustig

5.1.1.1. Geduld

5.1.2. Sociaal

5.1.2.1. Geinteresseerd

5.1.3. Leergierig

5.1.3.1. Orde houden

6. Visie

6.1. Ambitie als docent

6.1.1. Klassenmangement

6.1.2. Band met leerlingen !!

6.1.3. Leerlingen inspireren om te leren

6.2. Onderwijs over 5 jaar

6.2.1. Niet ''teveel'' laptops, ook afwisseling met boeken.

6.2.2. Leerlingen laten leren uit nieuwsgierigheid

6.2.2.1. Leerlingen worden gestimuleerd in wat ze willen leren.

6.2.3. differentiëren

6.2.3.1. Verschillende werkvormen

7. APA: - Het vmbo. In W. Geerts, & R. Van Kralingen (Reds.), Handboek voor leraren (2e ed., pp. 415-430). Bussum, Nederland: Coutinho.

7.1. Het MBO. In W. Geerts, & R. Van Kralingen (Reds.), Handboek voor leraren (2e ed., pp. 431-446). Bussum, Nederland: Coutinho.

8. Maud Broekhuijsen Studentennummer: 3056171 Vakcode: G15H10

9. APA: [Overzicht van kenmerken leerling]. (z.d.). Geraadpleegd op 6 juni 2018, van https://www.swv-vo-mhr.nl/wp-content/uploads/2014/11/Het-Quintet-brochure-met-overzicht-van-leerlingkenmerken-bij-overgang-naar-VO-2004-2005.pdf